extrametal

Miljenko Marić o nepravilnostima triljske Gradske uprave

Autor/ica
Objavljeno: 30 kolovoza, 2013
miljenko_maric

Predsjednik triljskog Gradskog vijeća i predstavnik Koalicije za bolji Trilj Miljenko Marić uputio je priopćenje za javnost u kojem se osvrće na probleme vezane uz rad triljske Gradske uprave. Priopćenje donosimo u cijelosti:

‘Poštovane građanke i građane Trilja i širu javnost, sukladno našem predizbornom obećanju o potpunom transparentom i javnom djelovanju te sukladno novim zakonskim propisima u Zakonu o pravu na pristup informacijama, želimo obavijestiti o određenim nedostatcima i uočenim nepravilnostima u radu gradske uprave grada Trilja (izvršna vlast i gradske službe: gradonačelnik, komunalni odjel, „ jedinstveni upravni odjel“ i drugi).

1. Neorganiziranost

Loša organizacija gradske uprave utemeljene na Jedinstvenom upravnom odjelu (JUO) grada Trilja uzrokuje sve veće nezadovoljstvo građana radom gradske uprave i izvršne vlasti grada Trilja. Grad Trilj se nalazi u tzv. „upravnom vakuumu“. Naime prije više od dvije godine, točnije na 14. sjednici Gradskog vijeća (14.12.2010.g.) u prošlom sazivu donesena je odluka o Ustrojstvu gradske uprave sa 4 odjela (ureda) i ukinut je Jedinstveni upravni odjel (JUO) grada. Postoji nezakoniti pročelnik JUO, ne postoji JUO, postoji plaća pročelnika i naziv pročelnika i postoji donošenje akata i priprema akata, a da sistematizacija ni gradska organizacija ne postoji. Gradonačelnik nije proveo stratešku odluku gradskog vijeća skoro 3 godine. Čudim se čudom da se bivši Predsjednik gradskog vijeća g. Bugarin i vladajući gradski vijećnici nisu pitali zašto se ne provode donesene odluke gradskog vijeća. Postoje donesene odluke o subvencijama povodom rođenja djeteta koje se ne isplaćuju na vrijeme ili kasne, studentske stipendije kasne i ne isplaćuju se na vrijeme dok se u isto vrijeme organiziraju koncerti i zabave ( koje su isto tako dobra stvar), ali bi prioriteti trebali biti donesene i ugovorene obveze grada prema svojim građanima i poduzetnicima kod kojih su naručili radove i usluge. Takav oblik odnosa prema građanima i poreznim obveznicima nije dopustiv niti se može tolerirati. Postoji i Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji jasno i precizno definira način funkcioniranja izvršne vlasti, ali se to ili ne zna ili neće ili ne smatra važnim. Komunalni odjel ne zaprima prijedloge i primjedbe građana ili se prema njima odnosi neažurno i sa velikim kašnjenjem.

2. Nekompetentnost

Loše planiranje i izvršavanje odnosno neizvršavanje godišnjih proračuna grada Trilja ( 2010.g. 2011.g., a posebno 2012.g. čiji rebalans nije izglasan). Rebalansi su se donosili krajem godine kao potvrda izvedenog, a ne planiranog. Ne poštuju se rokovi o podnošenju izvješća gradonačelnika kao i rokovi za provođenje odluka gradskog vijeća što je skandalozno i nedopustivo. Prijedlozi točaka i odluka koje su se donosile na gradskom vijeću nisu u skladu sa standardima i propisima koji se primjenjuju u drugim gradovima u Republici Hrvatskoj i u skladu sa Statutom i Poslovnikom gradskog vijeća grada Trilja. Predlagači nisu poštovali proceduru i način podnošenja, upravni postupak, objavljivanje, izvršavanje donesenih odluka, te kao i niz drugih nelogičnosti i proceduralnih nepravilnosti traže od nadležnih tijela poduzimanje određenih mjera i sankcije.

Nepostojanje projekata, neprovođenje zakonitih radnji zaštite interesa grada Trilja te neprovođenje postupaka naplate potraživanja kao i nerazvrgavanje ugovora u kojima se ne poštuju ugovorne obaveze dovode do toga da grad Trilj a time i većina njegovih mještana trpi nenadoknadivu štetu.

Zaposlenici gradske uprave imaju uopćen i nedefiniran opis poslova kao i nepostojanje indikatora učinkovitosti i postupka ocjenjivanja rada što ih oslobađa odgovornosti za neizvršavanje, loše izvršavanje ili pogrešno izvršavanje potrebnih poslova. Zbog takvog načina rada grad, njegove službe, stanovništvo i cijeli kraj doživljava gospodarsko, kulturno, demokratsko i demografsko propadanje i nazadovanje, čega smo svi svjedoci. Pritužbe nam stižu od mnogih kulturnih, sportskih i drugih udruga i pojedinaca o neizvršavanju obaveza i obećanja koje je grad preuzeo kao i o kašnjenju uplata. Nedovoljna suradnja sa Mjesnim odborima, nikakva kontrola njihova rada kao i neupoznavanje istih sa dnevnim redom sjednica gradskog vijeća, ne vođenje brige o donesenim planovima i programima i zahtjevima istih čine nemogućim normalno funkcioniranje u skladu sa demokratskim pravilima i načelom supsidijarnosti.

3. Netransparentnost

Grad Trilj već duži niz godina slovi kao jedan od najnetransparentnijih gradova na području Republike Hrvatske –što se može vidjeti i u izvješćima koji su javno objavljeni na stranicama Ministarstva uprave. Netransparentnost je kao takva opisana kao najveći uzrok nepovjerenja građana u institucije, a u isto je vrijeme najpogodnije tlo za sve vrste koruptivnih i drugih nelegitimnih i nedemokratskih odluka i radnji. Nema izjava o sukobu interesa, nema podataka o imovini čelnika, a njihova (gradskih dužnosnika) je obaveza sukladno pozitivnim Zakonima dati takve podatke javnosti na uvid.

Na 2. sjednici nakon konstituiranja, Gradsko vijeće grad Trilja u novom sazivu donijelo je neke od bitnih odluka koje se nisu na vrijeme oglasile, što je nedopustivo. Ne postoje ili su rijetke odluke samog gradonačelnika koje su usklađene sa Zakonom o upravom postupku i drugim propisima, a koje su javno objavljene na web stranici grada ili u Službenom glasniku grada Trilja. Takav oblik upravljanja i donošenja odluka je nedopustiv i zahtjeva također upravni nadzor, brzo i neodgodivo ispravljanje. Zbog svega toga želimo da sve odluke gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela grada Trilja budu žurno i bez odgode dostupne javnosti oglašavanjem na web stranici grada i u Službenom glasniku grada Trilja u skladu sa Zakonima, dobrim praksama te poštujući upravnu proceduru.

Kao predstavnici vladajuće koalicije u gradskom vijeću grada Trilja imamo moralnu i političku odgovornost obavijestiti javnost o onome što ne smatramo dobrim i što je do sada bila praksa za koju želimo da se hitno prekine te da se sukladno propisima i praksama drugih gradova i općina u RH što prije promjeni i uspostavi red. Sa svim ovim ćemo upoznati nadležno Ministarstvo i njegove službe te tražiti upravni nadzor nad radom gradske uprave.’

Miljenko Marić, prof. fil. i soc.

Predstavnik Koalicije za bolji Trilj

Predsjednik Gradskog vijeća grada Trilja

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh