extrametal

OBAVIJEST o provođenju postupka upisa djece u program vrtića i jaslica DV Bili cvitak Sinj za pedagošku godinu 2019./2020.

Autor/ica
Objavljeno: 12 travnja, 2019

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ
A.K.MATASA 8, 21 230 SINJ
KLASA: 601-08/19-01/
Ur.broj: 2175-09-19-02-1

Sinj, 12. travnja 2019.godine

Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i čl.4 Pravilnika o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove u vlasništvu Grada Sinja, Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, A.K.Matasa 8, objavljuje:

O B A V I J E S T
o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj
za pedagošku godinu 2019./2020.

 

I. Upisi se provode za sve jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj (Sinj, Brnaze, Glavice, Turjaci).

Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području grada Sinja. U jasličke programe Vrtića može se upisati dijete koje je do 31.08.2019.g navršilo 1 (jednu) godinu života, u vrtićke programe može se upisati dijete koje je do 31.08.2019.g navršilo 3 (tri) godine života.

II. Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 15. travnja 2019. godine (ponedjeljak) do 03. svibnja 2019. (petak) svakim radnim danom u vremenu od 09.00 – 14.00 sati i četvrtkom od 12.00 – 19.00 sati u tajništvu vrtića na adresi DV Bili cvitak Sinj, Kralja Zvonimira 3, Sinj.

III. Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:

a) Osnovna dokumentacija

1. Zahtjev za upis djeteta za 2019./2020. pedagošku godinu

2. Upitnik za roditelje

3. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih za dijete – preslika

4. Uvjerenje o prebivalištu MUP-a ili preslike osobnih iskaznica oba roditelja

5. Potvrda o zaposlenosti roditelja – Potvrdu uzeti na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje

6. Potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu i procijepljenosti predškolskog djeteta prije upisa u vrtić.

b) Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu: (prema čl.20.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove u vlasništvu Grada Sinja)

1. za dijete žrtava i invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu HRVI

2. za dijete iz obitelji s troje ili više djece: preslike rodnih listova za svu djecu

3. za dijete oba zaposlena roditelja: elektronički zapis o radno-pravnom statusu s HZMO-a za oba roditelja

4. za djecu s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb /Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju

5. za djecu samohranih zaposlenih roditelja: potvrda o zaposlenosti (HZMO) i smrtni list za drugog roditelja, rodni list, potvrda o nestanku

6. za dijete iz jednoroditeljske obitelji: presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

7. za djecu u udomiteljskim obiteljima: sudska odluka ili rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj

8. za djecu u godini prije polaska u školu: rodni list

9. za djecu roditelja koji primaju doplatak za djecu: preslika rješenja o priznavanju prava na doplatak

10. za djecu kojoj su oba roditelja redovni studenti: potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta

IV. Rok i mjesto objave rezultata upisa i način ostvarenja upisa

Odluke Komisije za upis djece objavit će se javno na oglasnim pločama svih vrtićkih jedinica te na službenoj web stranici vrtića i to kao zbirne liste do 10. lipnja 2019. godine zajedno sa popisom djece koja nisu primljena. Za objavu rezultata upisa djece u programe predškolskog odgoja koristiti će se posebne Šifrirane lozinke koje će biti dodijeljene svim podnositeljima zahtjeva.

V.Prava sudionika u postupku upisa

Na odluku Komisije podnositelji zahtjeva imaju pravo žalbe, koju mogu podnijeti Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića. Žalbe se zaprimaju u tajništvu vrtića DV Bili cvitak, Kralja Zvonimira 3, Sinj.

Ispod ove objave možete preuzeti:

Zahtjev za upis 2019-2020
Upitnik za roditelje

Ravnateljica:
v.r.Nediljka Dolić

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh