bulj
hdz banner
sdp
Banner Ivan Sipic
Nezavisna lista mladih dicmo

Obavijesti za vinogradare i voćare

Autor/ica
Objavljeno: 22 lipnja, 2013
vinograd

Tekst: mr.sci. Ivana Župić

Poljoprivredno-savjetodavna služba Sinj uputila je obavijesti vinogradarima i voćarima.

Obavijest vinogradarima
Od zadnje preporučene zaštite za vinograde prošlo je deset dana od kojih je posljednji tjedan praćen visokim temperaturama i visokom relativnom vlagom zraka. Takvi temperaturni uvjeti ne pogoduju  jačem širenju plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola), ali visoka relativna vlaga i jutarnje rose omogućuju aktivnost gljivice koja će se pojačati u idućem tjednu kada su najavljene oborine, koje će pogodovati sekundarnim infekcijama.  Stoga  preporučujemo uporabu pripravaka sistemičnog djelovanja-Galben F, Ridomil gold combi 45 WP, Fantic F, Pergado F, Forum Star WG, a protiv  pepelnice (Uncinula necator),  kojoj idealno odgovaraju trenutni vremenski uvjeti, preporučujemo uporabu jednog od pripravaka Crystal, Talendo EC, Stroby DF, Nativo 75 WG ili Collis.

Za zaštitu vinograda sa sortama osjetljivim na sivu plijesan (Botrytis cynerea)  preporučujemo uporabu botriticida – Chorus 75 WG, Mythos, Botril 300 SC, Cezar  ili Pyrus 400 SC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Obavijest voćarima
Tijekom proteklog tjedna bilježimo jako visoke temperature i visoku relativnu vlagu zraka bez kiše i uvjeta za sekundarno širenje  krastavosti jabuke (Venturia inequalis).  Početkom idućeg tjedna najavljena je mogućnost oborina, stoga preporučujemo zaštitu uporabom preventivnih kontaktnih pripravka na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Mancozeb M-45, Star 80 WP), kaptana (Captan, Merpan),  dodina (DodinS-65, Chromodin S-65),  ili metirama (Polyram DF).

Trenutni vremenski uvjeti pogoduju širenju pepelnice (Podosphaera leucotricha) za koju preporučujemo uporabu pripravka Crystal ili Domark 40 ME ili strobilurina (Zato 50 WG, Nativo 75 WG, Stroby DF, Tercel WG) koji djeluju i na krastavost.  U suzbijanju pepelnice preporučujemo i primjenu mehaničkih mjera, uklanjanjem zaraženih izboja.  Na kontrolnim punktovima zabilježen je let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella),  pa u narednu zaštitu uključite i jedan od insekticida-Mospilan 20 SP,Calypso SC 480, Reldan 40 EC, Affirm WG ili Coragen SC.

Obavite kontrolu nasada na pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), čijem razvoju pogoduju visoke dnevne temperature i ljetna sparina. U slučaju pojave (2 jedinke po starom listu), preporučujemo uporabu jednog od dozvoljenih akaricida – Vertimec EC, Kraft EC, Envidor SC, Demitan SC ili Ortus SC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh