extrametal

Objavljeno prethodno savjetovanje za Sanaciju odlagališta otpada Mojanka

Autor/ica
Objavljeno: 25 srpnja, 2020

Dana 24.07.2020.g. Grad Sinj je na stranici EOJN objavio Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano za namjeravani otvoreni postupak javne nabave radova “Sanacija odlagališta otpada “Mojanka” – dio I faze koji čini funkcionalnu cjelinu, uz suglasnost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Prethodno savjetovanje završava 07.08.2020.g.

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh