fruhwald
otvorena vrata

Održana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Dicmo

Autor/ica
Objavljeno: 27 rujna, 2013
dicmo

Izvor: Općina Dicmo

Jučer je održana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Dicmo. Između ostalog, dicmanjski vijećnici donijeli su odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.

Sukladno Odluci, obveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se obveznici koji legaliziraju nezakonito izgrađene pomoćne zgrade koje se nalaze u funkciji osnovne zgrade, bez obzira na broj etaža i tlocrtnu površinu pomoćne zgrade. Izmjene se odnose i na jediničnu vrijednost komunalnog doprinosa po m3 graiđevine, koja se smanjuje za 60% za nezakonito izgrađene stambene građevine koje se legaliziraju u skladu s posebnim zakonom. Tako će jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po zonama iznositi u I. II. i III. zoni umjesto dosadašnjih 15,00 kn/m3, sada će iznositi 6,00 kn/m3, a u IV. zoni, umjesto dosadašnjih 10,00 kn/m3, sada će iznositi 4,00 kn/m3.

Na jučerašnjoj sjednici donesena je i Odluka o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća. Za potpredsjednike su izabrani Ivica Bešker i Petar Maretić.

Dicmanjski vijećnici prihvatili su Izmjene Statuta Opićine Dicmo i Poslovnika Općinskog vijeća. Također su usvojili i godišnje izviješće o izvršenju proračuna Općine za 2012. te polugodišnje izviješće o izvršenju proračuna za 2013. godinu.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh