Održana 7. sjednica sinjskog Gradskog vijeća

Autor/ica
Objavljeno: 25 veljače, 2014
gradsko_vijece1507

Izvor: Igor Vidalina

U sinjskoj Gradskoj vijećnici jučer je održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja. Sjednica je počela u 15:30 i trajala do 22 sata i 30 minuta.

Prije utvrđivanja dnevnog reda, kao obavijesti, predsjednik Vijeća pročitao je Odluku o određivanju zamjenika obavljanja dužnosti gradonačelnika, u vrijeme odsutnosti i spriječenosti gradonačelnika Grada Sinja u obavljanju te dužnosti, te obavijesti klubova vijećnika. Tako je Klub vijećnika Mira Bulja izvijestio da vijećnik Žarko Delić više nije član njihovog kluba, a Klub vijećnika SDP-HNS da je novi predsjednik Kluba vijećnika umjesto dosadašnje predsjednice Nataše Poparić, Stipe Jadrijević Cvrlje.

Kao dopunu dnevnog reda Klub vijećnika NL Mira Bulja predložio je i dostavio prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Sinja, kojom se, kako su kazali, promet vraća na stari režim prije posljednje promjene. Budući da prijedlog Odluke nije bio izrađen i upućen u proceduru koja je u skladu s Poslovnikom (nisu ga razamotrila nadležna radna tijela, niti je imao sve potrebne priloge, također nije imao ni prethodnu suglasnot MUP-a, što je obveza), a zaključak je da je riječ o prevažnoj temi gdje nema potrebe da se donose ad hoc odluke, o prijedlogu se nije niti glasalo. Načelno je dogovreno kako će se do iduće sjednice Vijeća pripremiti prijedlog Odluke koji će na vrijeme biti prezentiran vijećnicima, kako bi o njemu mogli valjano odlučivati.

Klub vijećnika SDP-HNS predložio je dopunu dnevnog reda točkom Odluka o osnivanju Savjeta za promet na području Grada Sinja, kao savjetodavnog radnog tijela GV-a, koje bi Vijeću pomagalo u donošenju odluka koje se odnose na rješavanje i uređivanje prometa na području Sinja. U glasovanju prijedlog za dopunu nije usvojen.

Budući da dopune dnevnog reda nisu prihvaćene, glasalo se o prijedlogu Dnevnog reda u cijelosti te je isti usvojen onako kako je i predložen od predsjednika Gradskog vijeća.

Potom je uslijedila rasprava po predloženim točkama. Vijećnici su jednoglasno usvojili Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća, a potom se prešlo na aktualni sat, u kojem su na pitanja vijećnika odgovarali zamjenici gradonačelnika i pročelnici.

Nakon pitanja i prijedloga, vijećnici su primili na znanje Rješenje o razrješenju Sandre Kovač Levantin dužnosti potpredsjednice Gradskog vijeća, zbog podnošenja ostavke.

Vijećnici su jednoglasno i bez rasprave prihvatili Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2014., a nakon rasprave usvojen je i Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2014. godinu.

Nakon toga pred vijećnicima se našao Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja. Nakon rasprave, prihvaćen je amandman vijećnika Milana Smolje da se MO Gljev iznos za nerazvrstavne ceste poveća za dodatnih 20 tisuća kuna, na uštrb MO Sinj, te je takav prijedlog Programa usvojen.

Najduža rasprava na jučerašnjoj sjednici povela se oko Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2014. godinu. U raspravi koja je trajala skoro 2 i pol sata sudjelovala je većina vijećnika, a podneseni su i određeni amandamani od strane Kluba vijećnika SDP-HNS, NL Mira Bulja, vijećnika Mladena Vidića, Milana Smolje i Zvonimira Križanca. Prije završetka rasprave klubovi vijećnika povukli su se u Ured gradonačelnika, gdje su pokušali usuglasiti stavove, a kako u tome nisu uspjeli, zamjenica gradonačelnika odlučila je da neće prihvatiti ničije amandamane te da ostaje pri upućenom prijedlogu. U glasovanju po upućnim amandmanima, većinom glasova prihvaćen je amandman Mira Bulja da se u Program uvrsti Dječja Alka Vučkovića s iznosom od 15 tisuća kuna na uštrb pričuve, te da se Sinjskim slavujima sredstva umanje za 5 tisuća kuna te dodijele KUD-u Sinj. Prihvaćen je i amandman Mladena Vidića da se iz pričuve dodijeli još 5 tisuća kuna za udrugu Gaj Laberije, kao i amandman Zvonimira Križanca o uvrštenju u Program udruge SUK s 5 tisuća kuna. Zamjenica gradonačelnika prihvatila je amandman Milana Smolje da se udruzi Didi s Kamešnice poveća stavka u iznosu 2174 kuna. Takav konačan prijedlog Programa javnih potreba u kulturi usvojen je većinom glasova.

Sinjski gradski vijećnici jučer su usvojili i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Sinja te Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata.

Također su usvojili i Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Sinja za 2014. godinu. Tijekom rasprave podneseno je nekoliko amandmana, no u postupku se utvrdilo kako o istima nije moguće odlučivati, budući da isti diraju u Proračun kao temeljni akt, što kroz ovakvu odluku nije moguće ni zakonito.

Nakon toga vijećnici su prihvatili Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja. Tijekom rasprave prihvaćen je amandman vijećnika Mladena Vidića da se nakanada u iznosu od 3 tisuće kuna odnosi i na roditelje s područja Grada Sinja u postupku usvajanja djece, kada taj zahtjev podnesu u roku 6 mjeseci od usvajanja.

Većinom glasova vijećnici su jučer prihvatili Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu, Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu, Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Grada Sinja, Prijedlog Odluke o prihvaćanju revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Sinj te Prijedlog Odluke o prihvaćanju revizije Plana zaštite od požara za Grad Sinj.

Jedina točka dnevnog reda koja jučer nije dobila podršku gradskih vijećnika bio je Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV Bili Cvitak.

V.d. predstojik Ureda Grada Igor Vidalina

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh