extrametal

Održana redovna izborna skupština UTIS-a

Autor/ica
Objavljeno: 28 travnja, 2014
utis_skupstina

Izvor: www.utis.hr

U prostoru Udruge tjelesnih invalida grada Sinja dana 26. travnja 2014. godine održana je redovna izborna Skupština Udruge UTIS kojoj je nazočilo tridesetak članova Udruge.

Skupštini su nazočili i gosti, predstavnici prijateljskih udruga i suradničkih organizacija: Ante Raos – predsjednik Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije(MUOSID), Ivica Bašić – dopredsjednik Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida(HSUTI) i predsjednik udruge TOMS iz Trogira, Senka Mrkonjić i Ana Benson – udruga UOSIS Split, Nataša Poparić – predstojnica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Split.

Na Skupštini je prezentirano Izvješće o radu 2010.-2013. i Financijsko izvješće Udruge za 2013. godinu, Sukladno Statutu UTIS-a raspuštena su dosadašnja rukovodeća tijela udruge i izabrani sljedeći predstavnici za naredni mandat od 4 godine:

UPRAVNI ODBOR – Vojislav Barać, Slavica Čupić, dr. Anita Šimac-Rako, Tihomir Runje, Marija Jurela, Pjerinko Dinarina-Šimić, Bartol Alebić;

NADZORNI ODBOR – Branka Voloder-Pezelj, Branko Kelava, Jelena Lovrić.

Upravni i Nadzorni odbor će, sukladno Statutu, na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici, iz izabranih članova na Skupštini Udruge birati predsjednika i dopredsjednika UTIS-a, te predsjednika Upravnog i Nadzornog odbora.

Na jednoj od točaka dnevnog reda su predložene i jednoglasno usvojene manje izmjene i dopune Statuta prema preporuci predstavnika Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koji su nedavno posjetili Udrugu i izvršili financijsku i programsku kontrolu. U protekle 4 godine Udruga je postigla neke značajne rezultate od kojih je važno izdvojiti sljedeće:

– osiguran je svakodnevni rad u prostorijama Udruge svakim danom od ponedjeljka do petka, zaposlena su 2 djelatnika za rad u Udruzi od kojih je jedna visokoobrazovana osoba s invaliditetom. Time je članovima osiguran svakodnevni kontakt, pravovremena i adekvatna pomoć u rješavanju njihovih zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih potreba

– obavljene su kućne posjete članovima Udruge (150 s terena) sa ciljem praćenja socijalnih i drugih problema članova i njihovih obitelji, te pronalaženje načina njihovog rješavanja, prikupljanje podataka i utvrđivanje stvarnog broja osoba s invaliditetom na području Cetinske krajine

– nastavljen je program edukacije članova u suradnji sa veleučilištem u Sinju i kroz projekt „Educiran-uključen“ opremljena informatička radionica za članove u prostorijama Udruge

– izrađena i uredno ažurirana web stranica s osnovnim podacima o Udruzi i aktivnostima koje se provode

– realizirani projekti: „Osobni asistent“(MSPM), „Asistent u nastavi“(MZOS) i program „Mladi za zajednicu“(HZZ) preko kojih Udruga trenutno zapošljava 14 djelatnika (5 osobnih asistenata za osobe s najtežim stupnjem invaliditeta, 6 asistenata u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju i 3 pomoćnika u kući za 6 osoba s invaliditetom)

– organizirani deseci uspješnih humanitarnih akcija i koncerata te fizikalna terapija za neke od članova UTIS-a

– kupljeno kombi vozilo za potrebe članova Udruge

– pokrenute brojne inicijative za uklanjanje arhitektonskih barijera na području grada Sinja

– preseljenje i uređenje novih prostorija UTIS-a koje zadovoljavaju potrebe rastućeg opsega poslova u Udruzi

– ostvarena suradnja i partnerstvo s pojedinim državnim institucijama i sestrinskim udrugama.

U 2013. godini Udruga je ostvarila Prihode od 458.910,00 kn, te Rashode od 511.141,00 kn. Udruga tjelesnih invalida grada Sinja je najvećim dijelom financirana iz:  prihoda državnog proračuna RH(70%) koji se odnose na financiranje projekata “Osobni asistent”, “Asistent u nastavi“” financiranih preko Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te naknadu od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, prihoda iz proračuna Grada Sinja (15%), prihoda iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije (4%), prihoda iz proračuna Općine Hrvace (1%), prihoda od donacija (3%), prihoda od članarina (2%), humanitarna akcija “Moje svjetlo za moj Vukovar” (5%) – namjenska sredstva.

Najveći dio rashoda Udruge tjelesnih invalida grada Sinja utrošen je na plaće, porez i prirez te doprinose iz plaća i doprinose na plaće, sukladno odobrenim sredstvima iz gore navedenih projekata.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh