DANI_ALKE mel PM SOLAR

Općina Dicmo: Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dicmo u 2023. godini

Autor/ica
Objavljeno: 3 lipnja, 2023
grb dicmo

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Dicmo (‘Službeni glasnik Općine Dicmo’ broj 4/2021) općinski načelnik Općine Dicmo raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dicmo u 2023. godini

Općinsko vijeće Općine Dicmo povodom Dana Općine Dicmo 25.srpnja, dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim osobama za osobita postignuća i doprinos od značaja za ukupni gospodarski i društveni život Općine Dicmo, za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za Općinu Dicmo iz područja kulture, tehničke kulture, gospodarstva, znanosti, odgoja, prosvjete, zdravstva, socijalne skrbi, sporta, vatrogastva te osobama koje su svojim radom značajno pridonijeli ugledu i napretku Općine Dicmo i to:

1. Nagrada Općine Dicmo
2. Plaketa Općine Dicmo
3. Povelja počasni građanin općine Dicmo

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja: Nagrada Općine Dicmo i Plaketa Općine Dicmo imaju: općinski načelnik, najmanje 1/3 članova općinskog vijeća, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice, udruge i građani.

Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje i dodjelu Povelje počasni građanin Općine Dicmo ima najmanje 1/3 članova općinskog vijeća i općinski načelnik.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Dicmo podnosi se u pisanom obliku općinskom načelniku Općine Dicmo

Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Dicmo sadrži sljedeće podatke:
– ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga
– prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga (fizička osoba prilaže presliku osobne iskaznice, pravna izvod iz sudskog registra, a udruga rješenje o upisu u registar udruga)
– ime i prezime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi (kratki životopis)
– naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog
– detaljno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja
– odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga
– mišljenje tijela Republike Hrvatske nadležnog za odnose s inozemstvom ako je za proglašenje počasnim građaninom Općine Dicmo predložen strani državljanin

Prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je predlagatelj pravna osoba prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dicmo, Dicmo Kraj 43, 21232 Dicmo, s naznakom ‘Za dodjelu javnog priznanja Općine Dicmo u 2023. godini – ne otvaraj’ do 16. lipnja 2023. godine

Sve potrebne informacije vezane za Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Dicmo, mogu se dobiti putem telefona 021/837-937, te elektroničke pošte opcina@dicmo.hr.

Javni poziv

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dicmo

ferata@ferata.hr
0997370409