OPĆINA DICMO: POZIV na javni uvid nositeljima prava na nekretninama

Autor/ica
Objavljeno: 22 svibnja, 2019

Na temelju odredbi članka 131.-133. Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.), Objašnjenja Državne geodetske uprave; Klasa: 932-01/12-02/182; od 24. listopada 2012., Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/18) i Odluke o nerazvrstanim cestama u općini Dicmo, Klasa: 021-01/09-01/36, upravitelj nerazvrstane ceste OPĆINA DICMO, KRAJ 43, 21232 DICMO, i izrađivač elaborata geodetska tvrtka Geo-mond d.o.o. Objavljuju:

POZIV NA JAVNI UVID

nositeljima prava na nekretninama na kojima su izvedene i koje graniče sa nekretninama na kojima su izvedene sljedeće nerazvrstane ceste:

1. Oznaka ceste: nerazvrstana cesta Sičane Greblje
Opis dionice: naselje Sičane, kratka asfaltirana cesta od županijske ceste kroz Sičane prema privatnim parcelama, na predjelu zvanom Greblje (nerazvr. cesta izvedena je na č. z. 1121/4 u K.O. Sičane)

2. Oznaka ceste: nerazvrstana cesta Sičane Krčić Donji
Opis dionice: naselje Sičane, kratki makadamski put od županijske ceste kroz Sičane prema privatnim parcelama, na predjelu zvanom Krčić Donji (nerazvr. cesta izvedena je na dijelu č. z. 1127/9 u K.O. Sičane)

3. Oznaka ceste: nerazvrstana cesta Mojanka Podrug
Opis dionice: između Sičana i Prisoja, sjeverna dionica nerazvrstane ceste koja spaja županijsku cestu kroz Sičane i državnu cestu kroz Dicmo, a prolazi kroz zaseok Podrug. (navedeni dio nerazvr. cesta izveden je na dijelu č. z. 3/1 u K.O. Prisoje)

4. Oznaka ceste: nerazvrstana cesta Mojanka Podrug

Opis dionice: između Sičana i Prisoja, južna dionica nerazvrstane ceste koja spaja županijsku cestu kroz Sičane i državnu cestu kroz Dicmo, a prolazi kroz zaseok Podrug. (navedeni dio nerazvr. cesta izveden je na dijelu č. z. 1668/38 u K.O. Turjaci)

Datum započinjanja radova: 22.05.2019.

Snimku izvedenog stanja nerazvrstanih cesta, te pripadajuće geodetske elaborate izvedenog stanja će izraditi ovlašteni inženjer geodezije Marijo Mirčeta – Geo-mond d.o.o.,Vukovarska 148, Split. Općina Dicmo će, na datum započinjanja radova, započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojima se nalaze predmetne ceste, sve uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije.

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na kojima su izvedene i koje graniče sa nekretninama na kojima su izvedene ove nerazvrstane cesta da izvrše javni uvid u snimku i geodetski elaborat izvedenog stanja, koji će se održati u ponedjeljak 27.05.2019. u vremenu od 09:00 do 10:30 sati, u općinskoj vijećnici Općine Dicmo, Kraj 43, 21232 Dicmo.
Prilikom javnog uvida mogu se dobiti sva dodatna pojašnjenja vezana uz izradu snimki izvedenog stanja nerazvrstanih cesta, te geodetskih elaborata.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh