HEP kultura Alkar

Općina Hrvace: JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Satrić

Autor/ica
Objavljeno: 7 lipnja, 2019

OPĆINA HRVACE
Hrvace 310, 21233 Hrvace, OIB: 78065542020,
na temelju čl.131. – 133. Zakona o cestama (N.N. 84/11), objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Satrić

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Satrić.

Oznaka nerazvrstane ceste: Nerazvrstana cesta broj LXXI u Satriću

Opis dionice: nerazvrstana cesta u Satriću od spoja sa nerazvrstanom cestom katastarske oznake č.zem. 3068, K.O. Satrić, do kuće Petra Galića (kbr. Satrić 212) u dužini od cca 125 m i širine cca 6m., označena kao novoformirana č.zem. 3136 nastala od dijela č.zem. 2902 i dijela č.zem. 2903, sve u K.O. Satrić.

Datum započinjanja radova: 10. lipnja 2019. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će tvrtka Gea Tim d.o.o. iz Sinja, Miljenka Buljana 6C (ovlašteni inženjer geodezije Hrvoje Biondić, ing. geod. GEO 1057).

Predstavnici Općine Hrvace započet će sa obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađena predmetne nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedene tvrtke Gea Tim d.o.o. iz Sinja i ovlaštenog inženjera geodezije koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 17. lipnja 2019. godine u vremenu od 9.30 do 11.30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Hrvace, Hrvace 310, Hrvace.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh