Općina Hrvace: JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste Put Matasa u K.O. Hrvace i K.O. Satrić

Autor/ica
Objavljeno: 27 travnja, 2021

OPĆINA HRVACE
Hrvace 310, 21233 Hrvace, OIB: 78065542020,
Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV
nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste Put Matasa u K.O. Hrvace i K.O. Satrić

 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Put Matasa u naselju Hrvace i naselju o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Oznaka nerazvrstane ceste: Nerazvrstana cesta Put Matasa u naselju Hrvace

Opis dionice: nerazvrstana cesta u Hrvacama od spoja sa državnom cestom D1 (Vrlika-Sinj) do k.č. oznake 2367/9 u K.O. Hrvace, ukupne dužine od cca 722 m, od toga je 137 m u K.O. Hrvace i 585 m u K.O. Satrić, a širine cca 5.00-7.50 m.
Izvedena na dijelovima k.č. 2583, 4929, 2367/9 u K.O. Hrvace, a na dijelovima k.č. 2921/1, 2921/3, 2926/3, 2921/74 u K.O. Satrić.

Datum započinjanja radova: 28. travnja 2021. godine.

Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će tvrtka Gea Tim d.o.o. iz Sinja, Miljenka Buljana 6C (ovlašteni inženjer geodezije Hrvoje Biondić, ing. geod. GEO 1057).

Predstavnici Općine Hrvace započet će sa obilježavanjem granica zemljišta na koje su izgrađena predmetne nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedene tvrtke Gea Tim d.o.o. iz Sinja i ovlaštenog inženjera geodezije koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 28. travnja 2021. godine u vremenu od 9:00 do 11:00 sati u prostorijama Općine Hrvace, Hrvace 310, Hrvace.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh