bulj
hdz banner
sdp
Banner Ivan Sipic
Nezavisna lista mladih dicmo

OPĆINA HRVACE: NATJEČAJ za dodjelu novčanih potpora studentima

Autor/ica
Objavljeno: 23 listopada, 2019

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Hrvace, 16. listopada 2019. godine

 

NATJEČAJ
za dodjelu novčanih potpora studentima sa područja 
Općine Hrvace

 

  I

Pravo na potporu  ostvaruju redoviti studenti upisani na višim školama i visokim učilištima.

                                                                            II

Studenti koji se prvi put prijavljuju za potpore dužni su priložiti:

– Prijavu na natječaj (Preuzeti obrazac  u privitku ili u Općini Hrvace)
– Izjavu (Preuzeti obrazac  u privitku ili u Općini Hrvace)
– Potvrdu fakulteta o redovitom upisu tekuće godine
– Preslik osobne iskaznice
– Uvjerenje da roditelji studenta na području općine Hrvace imaju prebivalište najmanje posljednje 3 (tri) godine, (MUP)
– Broj računa na koji će se vršiti uplata.

Studenti koji su prošle godine dobijali studentsku potporu  dužni su dostaviti:

– Prijavu na natječaj (Preuzeti obrazac  u privitku ili u Općini Hrvace)
– Izjavu (Preuzeti obrazac  u privitku ili u Općini Hrvace)
– Potvrdu fakulteta o redovitom upisu tekuće godine.

III

Pravo na potporu  ne mogu ostvariti:

– Izvanredni studenti
– Studenti koji se obrazuju uz rad
– Apsolventi
– Studenti koji su ponavljali godinu ili su promijenili fakultet
– Studenti koji su upisali godinu parcijalno
– Studenti koji su korisnici nekih drugih stipendija

NAPOMENA: Studenti  koji tijekom školovanja nisu polagali godinu za godinom gube pravo na potporu do kraja školovanja.

Studenti koji dobiju neku drugu stipendiju dužni su o tome obavijestiti Općinu Hrvace.

 

     IV

Dodjela novčanih potpora izvršit će se  prema odredbama  Pravilnika o odobravanju potpore studentima sa područja  Općine Hrvace.

                                                                               V

Prijave sa kompletnom dokumentacijom  podnose se do 25. studenog  2019.na adresu :

OPĆINA HRVACE, HRVACE 310,  21233  HRVACE.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijava na natječaj
Obrazac izjave

  Općinski načelnik
Dinko Bošnjak v.r.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh