banner stozer cz sinj

Osnovana građanska inicijativa ‘Ne dajmo Gredu’

Autor/ica
Objavljeno: 4 prosinca, 2019
Greda

Toni Jurić-Šolto i Marko Cvrlje obavijestili su kako je u nedjelju, 01. prosinca u Glavicama osnovana građanska inicijativa ‘Ne dajmo Gredu!’.

Iz inicijative tvrde kako je osnivanje inicijative posljedica vrlo burne reakcije mještana sela Glavice, Čitluk i Jasensko te stanovnika grada Sinja na predjelu Ćurlini na Informaciju o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju ‘Greda’, Grad Sinj, Splitsko-dalmatinska županija, koju je 11. listopada 2019. g. izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Klasa: UP/I-351-03/19-08/29, Ur.broj: 517-03-1-2-19-2.

Naime, investitor Beton-Hrvace iz Hrvaca planira eksploataciju 136.631,16 m3 arhitektonsko-građevnog kamena na površini od 2.0961 ha, na dijelu k.č. 2710/1 i 2711/1, k.o. Glavice, u trajanju od 39 godina. Pristup do eksploatacijskog polja planiran je postojećim nerazvrstanim cestama (odvojci Ćurlini-Poljaci i odvojak Poljaci).

Građanska inicijativa predstavlja zainteresiranu javnost i okuplja lokalno stanovništvo i sve ljude dobre volje kojima je zajednički i isključivi cilj očuvanje kvalitete okoliša i prekrasnog jedinstvenog krajobraza Grede i okolice, a samim time i očuvanje kvalitete življenja lokalnog stanovništva i svih ljubitelja prirode kojima je Greda omiljena destinacija za različite vrste aktivnosti.

Greda je jedinstven i neponovljiv prirodni resurs u kojemu imamo pravo uživati, racionalno ga koristiti, ali i obvezu čuvati za ovu i sve sljedeće generacije, tvrde članovi Inicijative.

Osim očuvanja javnog interesa, cilj Građanskle inicijative je prikupljati relevantne podatke o planiranom zahvatu, informirati javnost i sva nadležna tijela te razvijati svijest zainteresirane javnosti o štetnom ujecaju planiranog zahvata koji se uvelike kosi s održivim razvitkom našeg kraja, a sve u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša ( ‘Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) te Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ( ‘Narodne novine’ 64/08).

Drže kako bi realizacija planiranog zahvata uvelike, trajno i nepovratno devastirala prekrasno prirodno okruženje, drastično narušila kvalitetu življenja lokalnog stanovništa na svim razinama te potpuno dokinula potencijal Grede kao prirodnog resursa za ostale gospodarske i turističke djelatnosti u kontekstu održivog razvitka tog kraja.

Njihov krajnji cilj je zaštititi Gredu kroz kategoriju ‘Značajni krajobraz’ jer ona to, kako kažu,  uistinu to zaslužuje po svim svojim obilježjima

Iz inicijative su pozvali mještane Glavica, Čitluka, Jasenskog i cijele Cetinske krajine da im se pridruže i podrže njihovo djelovanje te ističu kako će pravodobno obavještavati o planiranim akcijama i događanjima putem javnih medija i društvenih mreža.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh