svabo

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja groblja Osoje

Autor/ica
Objavljeno: 5 prosinca, 2018

Na temelju članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine”, br, 153/13 i 65/17) Jedinstveni upravni odjel općine Dicmo, objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja groblja Osoje

 

1. Javni uvid i ponovna javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja groblja Osoje započinje 10.12.2018. i traje 8 dana.

2. Tijekom trajanja javnog uvida, grafički i tekstualni dio prijedloga predmetnog plana bit će izložen u općinskoj vijećnici općine Dicmo, Dicmo Kraj 43, Dicmo Kraj, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 sati.

3. Javno izlaganje o prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 11.12.2018. s početkom u 11 sati u prostoriji gdje je plan izložen.

4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni dio prijedloga Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javnog uvida: upisom u knjigu primjedbi, na zapisnik o javnom izlaganju i poštom na adresu Opcina Dicmo, Kraj 43, Dicmo Kraj, 21232 Dicmo, zaključno do 17.12.2018.

OPĆINA DICMO
Jedinstveni upravni odjel

Ponovna javna rasprava
Print Friendly, PDF & Email

Na vrh