tommy
vrlika
utd banner
Diskonti Toni
baner donlic
božo
Banner CORE HIT RADIO

Porezni obveznik odgovara gradonačelniku…

Autor/ica
Objavljeno: 9 listopada, 2013
branko

Dragi gospodine Gradonačelniče, dragi čitatelji Ferate,

Na početku gospodine Gradonačelniče želim Vam zahvaliti na Vašem objašnjenju koje je objavljeno na internetskim stranicama portala Ferata dana 5. listopada 2013. Također Vam želim zahvaliti što niste demantirali postavljena pitanja već ste mi pokušali objasniti političku pozadinu Vaših političkih odluka uz nekoliko nepotrebnih političkih poruka kao i nepotrebnih standardnih političkih obećanja. Gospodine Gradonačelniče, politički razlozi donošenja ovih odluka od strane Vas i Gradskog vijeća Grada Sinja su irelevantni, relevantno je donošenje odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Sinja u skladu sa pozitivnim zakonima i propisima. Međutim, izazvali ste mi još veće čuđenje jer ste se pozvali na odredbe zakona i propisa koje odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Sinja niste proveli.

Ponovno Vam postavljam ista pitanja sa naznakom pojedine odredbe koje nisu poštivali Gradonačelnik ili Gradsko vijeće Grada Sinja kod donošenja odluka.

1.   ZAKLJUČAK o prihvaćanju Ugovora o načinu i uvjetima  sufinanciranja programa kojeg za potrebe Grada realizira DJEČJI VRTIĆ  ČAROBNI PIANINO, Split; Službeni glasnik Grada Sinja broj 12/09

Ovaj Zaključak Gradsko vijeće Grada Sinja nije moglo donijeti jer prema odredbama članka 35 Statuta Grada Sinja samo za obavljanje komunalnih poslova može se dati povjerenje da se izvrše putem ugovora. Zakonom o komunalnom gospodarstvu navedene su sve komunalne djelatnosti. Briga o djeci nije komunalna djelatnost. Ugovor je proveden bez javnog natječaja.

2.   ZAKLJUČAK o ne prihvaćanju  Prijedloga Odluke o pokretanju procedure za osnivanje novog gradskog dječjeg vrtića; Službeni glasnik Grada Sinja broj 3/10

Ovaj Zaključak Gradsko vijeće Grada Sinja donijelo je u suprotnosti sa odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i Državnom pedagoškom standardu kojim su se utvrdili uvjeti za rad dječjih vrtića. Da je Gradsko vijeće Grada Sinja prihvatilo ovaj Zaključak uskladilo bi sustav predškolskog odgoja i naobrazbe u gradu Sinju do 2013. godine kada je bio krajnji rok. Po tom standardu na svaka dva kilometra, uz ispunjen uvjet da na tom području ima dvjesto djece trebao je biti izgrađen vrtić.

3.   Suglasnost Gradonačelnika Grada Sinja kao suvlasnika 12/13 dijela nekretnine u svrhu izgradnje dječjeg vrtića; Službeni glasnik Grada Sinja broj 9/10.

Ovu Suglasnost Gradonačelnik je donio bez odobrenja Gradskog vijeća Grada Sinja i to privatnom investitoru bez javnog natječaja, a ne javnom.

4.   Zaključak kojim se investitor Dječiji vrtić ČAROBNI PIANINO Split u potpunosti oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa; Službeni glasnik Grada Sinja broj 9/10

Ovaj Zaključak Gradonačelnik nije mogao donijeti jer donošenje odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa nije u nadležnosti Gradonačelnika već Gradskog vijeća.

5.   Do sada 3.730.000 kuna donacija za trgovačkog društva Dječiji vrtić čarobni pianino; Službeni glasnik grada Sinja 12/09, 9/10, 13/11 i 6/12.

Prema odredbama Zakona o proračunu donacije su tekući ili kapitalni prijenosi sredstava neprofitnim organizacijama te građanima i kućanstvima koji uključuju i prijenose u naravi, a koje proračun i proračunski korisnici mogu davati za određenu namjenu. Trgovačko društvo Dječji vrtić ČAROBNI PIANINO registrirano je na Trgovačkom sudu u Splitu. Financiranje trgovačkog društva iz gradskog proračuna koje nije u vlasništvu Grada Sinja, a ni u javnom vlasništvu, ne može se vršiti putem donacija.

Prema odredbama članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i odredbama članka 41, Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, sredstva za osnivanje i rad dječjeg vrtića dužan je osigurati osnivač, a troškove smještaja djece u dječjim vrtićima snose osnivači ustanove i roditelji djece koja polaze vrtić. Prema podacima iz Sudskog registra na Trgovačkom sudu u Splitu kao osnivač je navedena fizička osoba, a ne Grad Sinj. Grad Sinj koji je iako dao znatna sredstva trgovačkom društvu, nije njegov osnivač i ne može financirati njegov rad jer za to ne postoje zakonske osnove.

Iz svega prednje navedenog razvidno je da su sve odluke koje su donesene nisu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Na kraju, gospodine Gradonačelniče ponovno Vas pozivam da u skladu sa odredbama članka 54. Statuta Grada Sinja po kojem ste odgovorni za ustavnost i zakonitosti obavljanja poslova koji su u Vašem djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Gradskog vijeća te u skladu s odredbama Članka 56 Statuta Grada Sinja obustavite od primjene akte Gradskog vijeća koje su pridonijele ovom stanju i žurno ispravite prednje navedene propuste.

Lijep pozdrav,

Branko Kelava,

Porezni obveznik Grada Sinja

ferata@ferata.hr
0997370409
Na vrh