ZAUVIJEK OKRUNJENA
HEP x Hrvatska RGB
sponzor alke semafor

POZIV NA DAVANJE PONUDA za zakup poljoprivrednog zemljišta u Sinjskom polju

Autor/ica
Objavljeno: 14 rujna, 2020
gospa logo

1. Predmet zakupa je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja – samostan Sinj, katastarske oznake:

čestica zemlje 3276 z.u. 4692 k.o. Brnaze, površine 109148 m2

čestica zemlje 3277/2 z.u. 4692 k.o. Brnaze, površine 19392 m2

čestica zemlje 3279/1 z.u. 4692 k.o. Brnaze, površine 49971 m2

čestica zemlje 4164 z.u. 2153 k.o. Glavice, površine 51479 m2

2. Poljoprivredno zemljište se daje u zakup na vrijeme od 5 (pet) godina.

3. Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište u cetinskom kraju:

– fizičke osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

– nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava upisani u registar obrtnika;

– pravne osobe kod trgovačkog suda registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

4. Natjecati se ne mogu oni koji su prethodnih godina imali samostansku zemlju u najmu a nisu, prema sklopljenom Ugovoru, uplatili sve višegodišnje najmove.

5. Neće se uzeti u razmatranje zajedničke ponude, ponude bez priloženog dokaza o ispunjavanju uvjeta iz točke 3. Zemljišta se iznajmljuju u cijelosti, osim najvećeg koji se može iznajmiti po pola.

6. Pisane zatvorene ponude, s dokazom o ispunjavanju uvjeta iz točke 3, predaju se osobno dana 26. rujna 2020. u 18 sati u dvorani Gospe Sinjske.

7. Utvrđivanju najpovoljnije ponude pristupit će se odmah nakon što sve ponude budu zaprimljene i evidentirane.

8. Najpovoljnijom ponudom smatrat će ponuda s najvišim iznosom godišnje zakupnine.

9. Najniža ponuđena godišnja zakupnima po hektru ne može biti ispod 1.000,00 kuna.

10. Ponuditelj može dati samo jednu ponudu za određenu nekretninu.

11. Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu za zakup nekretnine, pristupit će se usmenom licitiranju između tih ponuditelja.

12. Zakupljeno zemljište ne može se dati u podzakup niti prenamijeniti u druge svrhe.

13. Godišnja zakupnina se plaća unaprijed.

14. Ugovor o zakupu sklopit će s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 5 (pet) dana od dana utvrđivanja najpovoljnije ponude.

15. Dobivena sredstva od zakupnine bit će stavljena na raspolaganje Caritasu župe Čudotvorne Gospe Sinjske (za siromašne obitelji) i Fondu Gospe Sinjske (studentske stipendije).

16. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj 0989713417.

Fra Ante Čovo, gvardijan

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh