banner stozer cz sinj

BANNER FERATA

Provedba projekta udruge Novi put

Autor/ica
Objavljeno: 27 prosinca, 2018

Udruga za prevenciju i pomoć u rješavanju problema ovisnosti Novi put, uz kontinuiranu i dugogodišnju potporu Grada Sinja, nastavlja provoditi preventivne aktivnosti na temu ovisnosti o alkoholu, duhanu i opojnim drogama u svim odgojno-obrazovnim ustanovama i sportskim organizacijama na području grada Sinja i cetinskog kraja.

U sklopu edukativnog dijela projekta ‘Prevencija ovisnosti (alkohol, duhan i opojne droge)’ Udruga je organizirala interaktivna predavanja i komunikacijske skupine pod nazivom ‘Čuvajmo zdravlje!’.

Aktivnosti su bile namijenjene učenicima osmih razreda Osnovne škole Marka Marulića u Sinju, a nakon provedene evaluacije podijeljeni su im prigodni pokloni.

Temeljni naglasak edukativnih aktivnosti je promocija zdravlja i zdravih trendova života kroz upozorenja na štetnost konzumacije alkoholnih pića, duhana i opojnih droga, odnosno bolja educiranost o važnosti zaštite zdravlja, svjesnost o štetnim posljedicama konzumacije sredstava ovisnosti na vlastito zdravlje, ali i na obitelj i zajednicu.

Do kraja školske godine Udruga će nastaviti provoditi ostale projektne aktivnosti po planu i programu na području grada Sinja i cetinskog kraja.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh