fruhwald
otvorena vrata

Sandra Kovač Levantin: ‘Istine radi!’

Autor/ica
Objavljeno: 9 listopada, 2013
sandra_kovlev

U polemiku poreznog obveznika Branka Kelave i sinjskog gradonačelnika Ivice Glavana, vezano za financiranje dječjih vrtića, uključila se Sandra Kovač Levantin, gradska vijećnica izabrana s Nezavisne liste Mira Bulja.

Sandra Kovač Levantin napominje kako je upravo ona potaknula temu vrtića na prošloj sjednici Gradskog vijeća i prije toga putem medija. Navodi kako je ‘istine radi’ danas službeno gradonačelniku uputila niz pitanja vezano za temu dječjih vrtića. Unaprijed zahvaljujući gradonačelniku na odgovorima koji bi trebali ‘rasvijetliti’ nedoumice oko ovog pitanja, obvezala se da će iste odmah po primitku dostaviti i medijima.

Pitanja gradske vijećnice Sandre Levantin Kovač koja su upućena sinjskom gradonačelniku Ivici Glavanu:

  1. Da li „Čarobni pianino“ plaća Gradu  za korištenje 12/13 gradskog prostora kao što plaća za 1/13 gđi. Milanović?

  2. Na temelju čega je isti DV oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa jer po čl. 5. i 6. iste Odluke to ne može biti , isti nije investirao ni u kakvu građevinu te tko je sve oslobođen plaćanja istog?

  3. Da li je Grad ponudio bilo kojem privatnom poduzetniku Ugovor sa svim pogodnostima  koji je ponudio i sklopio sa „Čarobnim pianinom“?

  4. Na temelju kojih i čijih službenih podataka tvrdite da su sva djeca upisana u predškolske ustanove na području Grada i da ih je ostalo samo desetak neupisanih?

  5. Kako mislite riješiti pitanje djece predškolskog odgoja nakon prestanka Ugovora između  Grada i „Čarobnog pianina“ koji istiće 31.12. 2014. god. ako GV ne produži isti?

  6. Da li ste se javili na Natječaj SDŽ za potrebe u predškolskom odgoju, da li ste  iskoristili sufinanciranje iz EU fondova (EFRR, ESF) te naših resornih ministarstava i dr. izvora sufinanciranja ove djelatnosti? Svijetli primjer za to može Van biti Općina Viškovo u PGŽ (sl. str. MRREF).

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh