lady

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Autor/ica
Objavljeno: 27 prosinca, 2021

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15.), Grad Trilj otvara i objavljuje dana 21. prosinca 2021. godine Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Trilja.

Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Trilja.

Pozivaju se svi predstavnici zainteresirane javnosti (ustanove, institucije, udruge, odnosno zainteresirane fizičke osobe) da u postupku savjetovanja o nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Trilja dostave svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 21. prosinca 2021. do 20. siječnja 2022. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.

Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima te dostavljen najkasnije 20. siječnja 2022. godine na e-mail: ante.saric@trilj.hr ili grad-trilj@st.t-com.hr

Po završetku savjetovanja svi će pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni te će biti sastavljen Izvještaj o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji će biti objavljen na web stranici Grada Trilja trilj.hr

Tekst nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Trilja nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Trilja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Trilja

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh