Marino Trans

Suženje koridora prometnice na Radošiću

Autor/ica
Objavljeno: 17 siječnja, 2020
brza cesta solin klis

Grad Sinj dobio je očitovanje kojim su Hrvatske ceste suglasne sa sužavanjem širine koridora planirane obilaznice Grada Sinja.

U očitovanju među ostalim stoji kako su koridori brzih cesta na cijelom području Republike Hrvatske zadani u Strategiji prostornog razvoja te kako u koridoru državne ceste D1 nije planirana izgradnja brze ceste za čiju izgradnju bi se čuvao koridor u širini 150 metara. Tako će za izmještanje državne ceste D1, obilaznice Sinja i Hrvaca, biti potrebno osigurati koridor za izgradnju u širini od 75 metara.

Iz Hrvatskih cesta suglasni su da se u tijeku trenutnih izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja planirana obilaznica Sinja i Hrvaca označi kategorijom ‘planirana državna cesta’ te da se osigura koridor u širini od 75 metara.

Facebook
Na vrh