Upis djece u programe Dječjeg vrtića ‘Sretno dijete’ Hrvace

Autor/ica
Objavljeno: 3 svibnja, 2021

DJEČJI VRTIĆ « SRETNO DIJETE «
HRVACE 309 A
21233 HRVACE

Klasa: 034-02/21-01/07
Ur.broj: 2175/03-02-01-21-04

Hrvace, 29.04.2021.g.

Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 6 Pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječji vrtić u vlasništvu Općine Hrvace, Dječji vrtić Sretno dijete, Hrvace 309 A, 21233 Hrvace objavljuje:

OGLAS

o provođenju postupka upisa djece u programe Dječjeg vrtića Sretno dijete Hrvace za pedagošku godinu 2021./2022.

I. Upisi se provode za navedene vrtićne programe Dječjeg vrtića Sretno dijete Hrvace:

– Jaslice ( 6,00 h-16,00 h)

– Poslijepodnevni poludnevni program ( 13,00 h-18,30 h)

– Jutarnji poludnevni program (7,00 h-13,00 h)

– Osmosatni program ( 7,00 h do 15,00 h)

II. Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 03.05.2021.g. do 14.05.2021.g. svakim radnim danom u vremenu od 08.00h – 15.00h u prostorijama Dječjeg vrtića Sretno dijete, na adresi Hrvace 309 A.

III. Za upis djeteta u vrtić roditelj/staratelj dužan je dostaviti:

a) Osnovna dokumentacija

1. Zahtjev za upis djeteta za 2021./2022. pedagošku godinu
2. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja dokumenta) – preslika
3. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja (izvornik na uvid)
4. Potvrde o zaposlenosti roditelja (potvrdu uzeti na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)
5. Potvrdu liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

b) Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu (prema čl.20 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječji vrtić u vlasništvu Općine Hrvace)

1. za dijete žrtava i invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu HRVI
2. za dijete iz obitelji s troje ili više djece: preslike rodnih listova za svu djecu
3. za dijete oba zaposlena roditelja: (vidljivo iz elektronske potvrde s HZMO)
4. za djecu s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb
5. za djecu samohranih zaposlenih roditelja: elektronska potvrda s HZMO i smrtni list za drugog roditelja ili rodni list ili potvrda o nestanku
6. za dijete iz jednoroditeljske obitelji: presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
7. za djecu u udomiteljskim obiteljima: sudska odluka ili rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj
8. za djecu u godini prije polaska u školu: (vidljivo iz rodnog lista)
9. za djecu roditelja koji primaju doplatak za djecu: preslika rješenja o priznavanju prava na doplatak
10. za djecu kojoj su oba roditelja redovni studenti: potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta
11. za roditelja koji koristi rodiljni dopust: rješenje HZZO o priznanju prava na rodiljni dopust

Rok i mjesto objave rezultata upisa i način ostvarenja upisa

Rezultati upisa djece objavit će se na oglasnoj ploči Općine Hrvace i web stranici Vrtića i to kao zbirne liste do 28. svibnja 2021.g.

Prava sudionika u postupku upisa:

Na odluke Komisije za upis djece podnositelji zahtjeva imaju pravo žalbe, koju mogu podnijeti Upravnom vijeću vrtića u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči Općine Hrvace i web stranici Vrtića.

Žalbe se zaprimaju poštom na adresu: Upravno vijeće dječjeg vrtića ”Sretno dijete”, Hrvace 309A, 21233 Hrvace.

Odluke Upravnog vijeća o upisanoj djeci kao i lista čekanja objavit će se na oglasnoj ploči Općine Hrvace i web stranici Vrtića najkasnije do 10.06.2021.g.

Predsjednik Upravnog vijeća
Ante Doljanin

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh