Vijećnička pitanja Križanca, Marasa i Vučkovića

Autor/ica
Objavljeno: 31 prosinca, 2019

 

krizanac maras vuckovic
U okviru aktualnog sata jučerašnje 28. sjednice sinjskog Gradskog vijeća, vijećnici su postavili 21 pitanje. Između ostalih, izdvajamo tri pitanja i to HDZ-ovog vijećnika Marka Križanca, nezavisnog Zvonka Marasa i SDP-ovog Nikole Vučkovića.

Postavljajući svoje pitanje, Maras je prozvao gradonačelnicu Kristinu Križanac zbog ‘mizernih rezultata povlačenja EU sredstava’. Pitao ju je razmišlja li o osnivanju posebne službe ili agencije za razvoj Grada u kojoj bi se zaposlile stručne i kvalificirane osobe za praćenje natječaja i izradu projekata financiranih sredstvima EU.

Gradonačelnica Križanac odgovorila je vijećniku Marasu da on dobro zna koliko je posljednja godina bila turbulentna i što se sve događalo. Podsjetilaje kako je došlo i do rušenje javna nabave, te da je za ‘mizerne rezultate povlačenja EU sredstava’, kako ih on naziva, suodgovoran i on, kao gradski vijećnik i ona, kao izvršna vlast. Podsjetila je i da je predlagala preustroj Gradske uprave, što vijećnici nisu prihvatili.

‘Ja sam, kao izvršna vlast, napravila i potrudila se napraviti sve što je bilo u mojoj mogućnosti i mojoj ovlasti da poboljšamo i što kvalitetnije povlačimo sredstva iz EU fondova. Prema tome, ove rezultate ne mogu nazvati mizernim, već ih mogu nazvati odličnima, obzirom na sve ono što nam se događalo’, kazala je Križanac.

Vijećnik Maras kazao je gradonačelnici da ona zamjenjuje teze, jer optužuje Gradsko vijeće i gradske vijećnike za rušenje prvoga natječaja za izgradnju IEC-a Sinjska alka s parkiralištem. Kazao je kako gradski vijećnici mogu biti ponosni, jer su spriječili jednu protuzakonitu rabotu, bez obzira što će gradonačelnica reći da postoje tri pozitivna mišljenja na postupak natječaja. Dodao je kako se nitko u ta tri mišljenjanije osvrnuo na nespornu činjenicu da su dva ponuditelja morala biti isključena iz postupka javne nabave, jer nisu zadovoljili natječajnu dokumentaciju.

‘Neovisno o tome, ovo nisu vaši projekti, to su projekti vlasti prije vas. Pitam vas, a vi mi niste odgovorili, kako to da Grad Trilj, Općina Hrvace, Grad Vrlika, Općina Dicmo, povlače više sredstava iz EU fondova nego Grad Sinj. Ni ono što se povuklo nije zasluga vas i vaše administracije, već su to projekti koji su započeli za vrijeme upravljanja gradom gradonačelnika Glavana. Vi ste povukli mizerna sredstva i trebali biste učiti od Grada Trilja’, kazao je Maras, dodajući kako on predlaže osnivanje službe ili agencije, koja bi djelovala kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću čiji zaposlenici ne bi teretili gradski proračun, već bi se financirali iz projekata koje bi ostavrili i o kojima bi ovisio iznos njihove plaće.

Vijećnik Križanac pitao je gradonačelnicu postoji li mogućnost da Grad Sinj preuzme vođenje knjigovodstva udruga koje se većinskim dijelom financiraju iz proračuna Grada. Zamolio je gradonačelnicu da mu u pisanom obliku dostavi informaciju o knjigovodstvenim servisima koja vode knjigovodstva udruga koje financira Grad, kao i informacije o mjesečnim iznosima koje udruge plaćaju knjigovodstvenim servisima.

Gradonačelnica je odgovorila kako je uvijek nastojala riješiti pitanje vođenja knjigovodstva radi veće kontrole udruga koje se većinom financiraju sredstvima Grada. Uporavo iz toga razloga je, kako je rekla, 1. siječnja 2019. godine ustrojeno knijigovodstvo u Zajednici sportskih udruga, jer 33 sportske udruge većim dijelom financira Grad.

‘To je dobar model, zahvaljujući kojem smo vidjeli da smo na dobrom putu. Zadovoljni smo, jer vidimo financije svih sportskih udruga Grada Sinja. Što se tiče udruga u civilnom društvu i udruga u kulturi, istu takvu stvar ćemo napraviti s 1. siječnja 2021. godine’, odgovorila je Križanac.

Gradonačelnica je kazala kako će zamoliti službenika Grada Sinja, koji vodi brigu o udrugama i njihovim financijskim obrascima koje dostavljaju do 28. veljače, da dostavi podatke iz kojih će biti vidljivi njihovi troškovi knjigovodstva. Dodala je kakosmatra da će s udrugama koje imaju više od 50 ili 60 posto vlastitih sredstava biti nezgodno dogovoriti vođenje knjigovodstva u režiji Grada, ali kako će svakako 2021. godine ustrojiti knjigovodstvo na razioni Grada za civilne udruge i udruge u kulturi.

Vijećnik Marko Križanac kazao je kako bi Grad Sinj trebao voditi knjigovodstvo udruga koje se najmanje 51 posto financiraju sredstvima Grada.

Vijećnik SDP-a Nikola Vučković još jednom je otvorio pitanje komunalnog (ne)reda na području grada, pogotovo na sinjskoj Pijaci. Podsjetio je kako je gradonačelnica prije govorila kako će se problemi riješiti kada se usvoji nova odluka o komunalnom redu Grada Sinja.

‘Podsjećam vas da je ta odluka usvojena prije dva i pol mjeseca, a svejedno se ništa nije pomaknulo s mrtve točke. Pokazalo se da sam bio u pravu kada sam tvrdio da ništa novoga neće donijeti izglasavanje odluke o komunalnom redu, jer smo i tada imali važeću odluku, ali je glavni problem bio njeno neprovođenje’, kazao je Vučković.

Prema njegovim riječima, problem Pijace i okolnih ulica je nedozvoljeno i pretjerano postavljanje štekata ugostitelja koji iskorištavanjem gradske imovine na nelegalan način, neplaćanjem komunalne naknade, javnih površina i ostalih doprinosa priskrbljuju sebi ogromnu financijsku korist, a s druge strane nelojalnom konkurencijom uništavaju i onemogućavaju ostalim ugostiteljima da opstanu na tržištu i uredno plaćaju svoje obaveze. Vučković je kazao kako najvećim krivcem za komunalni nered smatra gradonačelnikcu, koja pogoduje određenim ljudima i ne poduzima ništa da se promjene kriteriji te da se napravi novi način obračuna zona plaćanja i zaduživanja na javnim površinama, zbog čega je cijena kvadrata ista i na Pjaci kao i na rubnim dijelovima Grada.

Vučković je zatražio odgovor u pisanom obliku.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh