tramax

Završena 16. sjednica Gradskoga vijeća Grada Sinja

Autor/ica
Objavljeno: 3 listopada, 2018
sjednica_gv

Sinoć je održan nastavak 16. sjednice sinjskog Gradskog vijeća, na kojoj su vijećnici raspravili 6 točaka Dnevnoga reda, a dvije su na zahtjev predlagatelja povučene.

Na sjednici je nakon duže rasprave jednoglasno prihvaćen Prijedlog Odluke o jedinstvenoj bazi podataka nerazvrstanih cesta na području grada Sinja, uz amandman vijećnika HDZ-a Marka Križanca da se u članku 2. stavak 3. mijenja riječ ‘Gradonačelnik’ i umjesto nje stavi riječ ‘Gradsko vijeće’. Predlažući amandman, Križanac je kazao kako njime ovlasti o nerazvrstanim cestama i dalje ostaju u nadležnosti Gradskoga vijeća. U okviru rasprave vijećnici su izrazili negodovanje što grafički prikaz baze podataka nerazvrstanih cesta nije objavljen na službenoj web stranici Grada Sinja, što nije provedena javna rasprava o istom te što im uz materijale o ovoj točki nije dostavljen i popis nerazvrstanih cesta.

Duža rasprava vodila se i oko Prijedloga Zaključka o dodjeli Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na korištenje zgrade u ex. vojarni Ivaniša Nelipića površine 283 m2 , za potrebe obavljanja registrirane djelatnosti Centra za socijalnu skrb Sinj, bez naknade i na neodređeno vrijeme. Nezavisni vijećnik Zvonko Maras istaknuo je kako je potrebno točno utvrditi dio parcele koji pripada zgradi koja se traži na korištenje, kako bi se mogla ishodovati građevinska dozvola za radove njene nadogradnje i sanacije te njena prenamjena iz gospodarske u poslovnu, kao i zbog toga da u budućnosti ne bi došlo do problema oko korištenja pristupnog puta ostalim zgradama. Nakon tvrdnji predstavnika izvršne vlasti kako imaju obećanje nadležnih službi da se ovaj projekt može realizirati na način kako je predložen, vijećnik Mosta nezavisnih lista Joško Kontić kazao je kako je za ovaj postupak bilo potrebno ishodovati pisanu garanciju Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo. Nakon 10-ominutne stanke predstavnici klubova vijećnika HDZ-a i Mosta te nezavisni vijećnik Zvonko Maras rekli su kako će prihvatiti Prijedlog, uz napomenu kako izvršna vlast treba preuzeti odgovornost ukoliko ne bude proveden do kraja, jer nije pripremila svu potrebnu dokumentaciju za provedbu ovoga Zaključka. Prijedlog je prihvaćen s 15 glasova za i jednim suzdržanim (nezavisna vijećnica Ivana Šabić).

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

Većinom glasova prihvaćen je Prijedlog Pravilnika o potporama za zapošljavanje na području Grada Sinja. Predlagatelj Joško Kontić prihvatio je amandmane vijećnika HDZ-a Marka Križanca i NL dr. Jadrijevića Duje Maleša te su oni postali sastavni dio Prijedloga. Kontić nije prihvatio amandman vijećnika NL dr. Jadrijevića Filipa Klarića Kukuza da se Prijedlog dopuni stavkom kojim bi se iz korisnika potpora izuzeli poduzetnici koji obavljaju djelatnosti poput kockarnica, kladionica, automat klubova i drugih igara na sreću. Obrazložio je kako amandman ne može prihvatiti jer je osnovno načelo novog pravilnika – potpore svima koji rade legalno i u Gradu Sinju zapošljavaju ljude iz Grada Sinja. Prijedlog je prihvaćen s 14 glasova za i jednim suzdržanim.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva društva ‘FABIJAN’ j.d.o.o. Đakovo za produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja.

Većinom glasova prihvaćen je Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina, na području Grada Sinja, na temelju ugovora, kojim se obavljanje ove djelatnosti povjerava tvrtki Likomed veterina Brnaze. Za prijedlog je glasovalo 11 vijećnika, a 2 su bila suzdržana.

Kako se nastavak sjednice odužio do kasnih noćnih sati, gradonačelnica Kristina Križanac s dnevnog reda je povukla točku 16. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj- lipanj 2018.g., a na zahtjev direktorice Čistoće Cetinske krajine Ivane Živaljić, povučena je i 17. točka – Izvješće o poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. za 2017. godinu s financijskim izvješćem za 2017. godinu. Ove točke naći će se na dnevnom redu slijedeće sjednice Gradskog vijeća.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh