Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Sinja

Autor/ica
Objavljeno: 30 travnja, 2021

Na osnovi članka 53. tocke 4. Zakona o lokalnim izborima (,,Narodne novine “, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada SINJA, sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Rok od 48 sati za podnošenje prigovora na objavljene liste počinje teći od prve objave, dakle od dana, 30. travnja 2021. godine.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh