Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Sinja

Autor/ica
Objavljeno: 30 travnja, 2021

Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (,Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada SINJA, sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA SINJA

Rok od 48 sati za podnošenje prigovora na objavljene liste počinje teći od prve objave, dakle od dana, 30. travnja 2021. godine.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh