svabo

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u 2021/2022. godini

Autor/ica
Objavljeno: 20 listopada, 2021
otok grb

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:604-02/21-01/ 01
URBROJ: 2175/04-02-21-2

Otok, 20. listopada 2021.godine

Temeljem članka 2. Pravilnika o odobravanju stipendija studentima s područja Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok, broj 06/08), Općinski načelnik Općine Otok, dana 20. listopada 2021.g., oglašava

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u 2021/2022. godini

OPĆI UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Stipendije dodjeljuje Općina Otok učenicima (poljoprivredne i veterinarske srednje škole) i svim studentima koji su redovito upisali školsku/akademsku 2021/2022 godinu.

Stipendija će se isplaćivati od 01. listopada 2021. pa zaključno sa mjesecom lipnjem 2022. godine.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici i studenti koji ponavljaju godinu, koji se obrazuju uz rad, ili su korisnici nekog drugog oblika novčane potpore s osnova školovanja.

Apsolventski staž financirat će se 6 mjeseci od početka istog.

PODNOSITELJI ZAHTJEVA

Studenti i učenici, državljani Republike Hrvatske sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Otok, koji su redovito upisali školsku/akademsku godinu 2021/2022.

Uz zahtjev svi podnositelji prilažu:

Potvrdu o prebivalištu za podnositelja zahtjeva ili preslika osobne iskaznice i original na uvid

Izjavu da nisu korisnici nekog drugog oblika novčane potpore

IBAN broj računa

Podnositelj, koji redovito polazi poljoprivredno i veterinarsko usmjerenje srednje škole prilaže:

Potvrdu o redovnom upisu u školsku godinu 2021/2022.

Podnositelj, student prve godine visoko školske ustanove, prilaže:

Presliku domovnice

Presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole

Potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2021/2022 izdanu od strane visoko školske ustanove

Potvrdu o prebivalištu za roditelje ili presliku osobne iskaznice i original na uvid

Podnositelj, student (2, 3, 4, i 5 godina) koji je završio prethodnu godinu na visokoškolskoj ustanovi, prilaže:

Potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2021/2022 (iz koje je vidljivo da je upisana sljedeća godina)

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Prijave se podnose u prostorijama Općine Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, u roku od petnaest (15) dana od dana objave Obavijesti – Poziva (zaključno s danom 05. 11. 2021.g.), svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Općinski načelnik:
Dušan Đula, v.r.

Odluka o dodjeli stipendija za školsku/akademsku godinu 2021/2022

Zahtjev za dodjelu stipendije – studenti 1. godine

Zahtjev za dodjelu stipendije – studenti 2., 3., 4., 5. godine

Zahtjev – apsolvent

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh