Brnažani kontra obilaznice!

Autor/ica
Objavljeno: 27 listopada, 2020
planirana cesta brnaze

Odgovarajući SDP-ovom vijećniku Nikoli Vučkoviću na pitanje o zapadnoj obilaznici Sinja preko Radošića, na aktualnom satu 31. sjednice Gradskog vijeća, gradonačelnica Kristina Križanac je između ostaloga kazala kako je u tijeku izrada projektne dokumentacije za obilaznicu od Masle do Otoka.

Odgovor gradonačelnice ‘na noge’ je digao dio mještana Brnaza koji se protive izgradnji istočne obilaznice. Razlog njihovog nezadovoljstva, kažu, leži u činjenici što bi izlaz s navedene ceste na državnu cestu D1 bio kod Masle, odnosno u neposrednoj blizini zgrade osnovne škole i dječjeg vrtića, sportske dvorane i sportskih igrališta.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Petar Škorić potvrdio nam je da je izrada Idejnog projekta ceste od Masle do Piketa pri kraju. Prema njegovim riječima, gradit će se prometnica s nogostupom i biciklističkom stazom s obje strane te javnom rasvjetom, na koju će priključak imati i objekti uz koje će prolaziti. Škorić tvrdi i da je ŽUC za ovaj projekt dobio suglasnosti od lokalnih zajednica. Sljedeće godine trebala bi biti gotova sva potrebna dokumentacija, a početak gradnje u planu je za 2022. godinu.

‘Cilj nam je rasteretiti prometne gužve u Sinju. Jedan značajan dio prometa kroz Sinj ide i prema Otoku, pa smo u dogovoru s Gradom Sinjem i Županijom, potaknuti i Općinom Otok, odlučili krenuti s pripremom ovog projekta. Riječ je o prometnici dužine 2,5 kilometra, čija trasa ide od državne ceste D1, iza Masle nekih 150 metara, dakle iza škole i ne dira ni školsko dvorište ni bilo što, nego ide koridorom koji je već rezerviran. Ta dionica bi išla uz kanal Hrvatskih voda, prošla bi 4-5 kuća koje se nalaze na tom koridoru, s tim da trasa koju bismo koristili za tu prometnicu ne bi bila 75 metara, koliko je prvotno bilo predviđeno koridorom, nego maksimalno 15 do 20 metara’, kaže Škorić.

Mještani Brnaza ističu da nisu protiv gradnje ceste, no gradnja na navedenoj trasi prevelika je cijena koju će morati platiti i oni i njihova djeca, prije svega zbog sigurnosti. Ističu da bi izgradnjom planirane ceste školsko dvorište, koje koriste i djeca iz vrtića, s tri strane graničilo s prometnicama, s jedne strane je cesta državnog ranga, s druge bi bila cesta županijskog ranga, a s treće strane je nerazvrstana cesta. Podsjećaju i da je Mjesni odbor Brnaze na sjednici održanoj prošle godine jednoglasno donio Prijedlog na Odluku o Izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, kojim se traži brisanje prometnog koridora ceste županijskog ranga od Masle do Piketa koji je dostavljen u Grad Sinj. Slažu se da je Sinju potrebna obilaznica te predlažu da se koridor ceste izmakne dalje od škole.

Škorić nam je potvrdio da su postojale i druge ideje za rješavanje problema gužvi kroz Sinj, ali da je zajedničkim zaključkom usuglašeno da je navedeni koridor ceste najoptimalniji projekt koji puno toga rješava u Cetinskoj krajini.

‘Prostorni plan je predvidio koridor 75 metara i ljudi na tom koridoru ne mogu ništa graditi. Mi ćemo ovim projektom uzeti koridor od 25 metara i tih 45 metara će ostati ljudima, koji će moći raspolagati svojim parcelama, koje su sada nepotrebno zauzete. U svakom slučaju ovo je vrlo značajan projekat i značajna prometnica i s ovim elementima i svojstvima vjerujem da će svi ljudi koji žive u Sinju i Otoku i u Glavicama, ali i u cijeloj Cetinskoj krajini, dobiti na kvaliteti života i da će brže prometovati prema Splitu, kao sjedištu Županije’, ističe Škorić.

Na pitanje kako komentira nezadovoljstvo mještana Brnaza, Škorić je odgovorio da su mještani imali priliku vidjeti Prostorni plan Županije i reagirati na njega.

‘Mi ne možemo, kada se izradi projektna dokumentacija, raspravljati o tome i ponovno dovoditi u pitanje koridor ceste. Mi ćemo se sigurno usuglasiti s čelnicima lokalne zajednice, prezentirat ćemo im projekt prije nego krenemo u realizaciju i sigurno će oni imati priliku pratiti ga i eventualno dati primjedbe prije nego se taj projekt usvoji’, kazao je Škorić.

Mještani zbog svega prozivaju i Županiju, ali i Grad Sinj. Ističu da Brnaze nisu tranzitno mjesto, već naselje s više od 3 tisuće stanovnika, te da će se protiv gradnje ceste boriti svim demokratskim sredstvima. Prema njihovom mišljenju, planirana cesta samo bi dijelom rasteretila prometne gužve kroz Sinj te bi na korist bila samo mještanima Općine Otok, jer bi im skratila putovanje prema Splitu.

Za komentar smo zamolili i gradonačelnicu Sinja Kristinu Križanac.

‘Kao gradonačelnica Grada Sinja, želim sigurnost u prometu pješaka i vozača. Također smatram važnim da se građanima Grada Sinja ne opterećuju nekretnine preširokim prometnim koridorima, čime je vlasnicima značajno ograničeno raspolaganje nekretninama. Precizno planiranje prometne mreže, svih razina, svakako će doprinijeti povećanju sigurnosti u prometu kao i rasterećenju gužvi u užem centru grada, čega smo svakodnevni svjedoci. Razvoj prometne mreže je zalog budućeg razvoja grada koji treba imati uporište u prostorno planskoj dokumentaciji. U interesu je svih građana Grada Sinja  da buduća prometna mreža osigura prometnu komunikaciju na siguran način za sve sudionike u prometu’, odgovorila je gradonačelnica Križanac.

Kako bi spriječili gradnju ceste od Masle do Piketa, mještani su pokrenuli i peticiju koju je do sada potpisalo više od 300 osoba.

brnaze

ferata@ferata.hr
0997370409