Banner CORE HIT RADIO

​​​​​​​​​​Godišnji obračun poreza na dohodak

Autor/ica
Objavljeno: 19 siječnja, 2023
porezna prijava x

Porezna uprava RH od početka ove godine počela je sa zaprimanjem prijava obrazaca za godišnji obračun poreza na dohodak za 2022. godinu.

Svi porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrazac DOH) za 2022. kao i oni koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) iste mogu podnijeti putem sustava ePorezna odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do utorka, 28. veljače 2023. godine.

Podsjećamo da godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) obvezno podnosi:

• porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije​​ i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga

• porezni obveznik – rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.

•​ Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.​

Isto tako, porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka tj. radi priznavanja poreznih olakšica, temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava na:

– dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu,

– dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece),

– umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te

– dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Obrazac ZPP-DOH podnose i oni porezni obveznici:

– koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu

– koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu

– koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ukoliko ih ima više) i

– nasljednici koji podnose godišnj​u poreznu prijavu u ime umrle osobe.

ferata@ferata.hr
0997370409
Na vrh