bulj
hdz banner
sdp
Banner Ivan Sipic
Nezavisna lista mladih dicmo

GRAD SINJ: NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija u 2019./2020. akademskoj godini

Autor/ica
Objavljeno: 1 listopada, 2019

Na temelju članka 7. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 16/18), Gradonačelnica Grada Sinja raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija u 2019./2020. akademskoj godini

 

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Stipendije dodjeljuje Grad Sinj, a namijenjene su svim redovitim studentima s područja Grada Sinja.

Stipendije se odobravaju za deset mjeseci u iznosu od 700,00 kuna mjesečno.

 

I. UVJETI NATJEČAJA

Natjecati se mogu svi redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske, polaznici preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Republici Hrvatskoj ili s njima izjednačenih studija u inozemstvu, koji, imaju prebivalište na području Grada Sinja najmanje 4 godine prije objavljivanja Natječaja i ne koriste neku drugu stipendiju ili potporu:

 

II. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • popunjena Prijava na Natječaj

 • potvrda o redovitom upisu u 2019./2020. akademsku godinu izdana od strane studentske referade matičnog fakulteta ili učilišta u kojoj su navedeni podatci o godini prvog upisa na studij i trenutnoj godini studija kandidata za dodjelu stipendije (svi kandidati),

 • potvrda o prebivalištu (za svakog kandidata);

 • preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole za studente prve godine,

 • izjava da nije korisnik neke druge stipendije (svi kandidati);

   

III. OSTALI UVJETI

Studenti prve godine studija ostvaruju pravo na stipendiju ako im je ukupni prosjek ocjena iz svih razreda u srednjoj školi najmanje 4,00.

Korisniku stipendije prestaje pravo na isplatu stipendije ako:

 • tijekom studiranja prekine studij,

 • ponavlja semestar ili godinu,

 • se ispiše sa studija,

 • ne dostavi na vrijeme potvrdu o redovitom upisu u slijedeću studijsku godinu ili ostalu potrebnu dokumentaciju,

 • prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je ostvario stipendiju, ili iz nekih drugih razloga koji proizlaze iz odredbi Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Sinja.

Studenti koji su ponovno upisali prvu godinu studija (na istom ili nekom drugom fakultetu) nemaju pravo na stipendiju Grada Sinja.

Dobitnici Stipendije Grada Sinja ne mogu istovremeno primati neku drugu stipendiju. Ako tijekom ugovornog razdoblja stipendiranja dobiju neku drugu stipendiju, obvezni su Gradu Sinju vratiti već dobiveni dio iznosa stipendije.

 

IV. UPUTE ZA PRIJAVU

Prijave se podnose Komisiji za provedbu postupka dodjele stipendija studentima s područja Grada Sinja, preko pisarnice Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, Sinj, predajom popunjenog Obrasca Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom.

Natječaj je otvoren od 01. listopada 2019. godine, odnosno od dana objave na službenoj web stranici Grada Sinja www.sinj.hr i traje do 31. listopada 2019. godine.
Obrazac za prijavu može se dobiti u Uredu Grada ili preuzeti na internet stranicama Grada Sinja ili na portalu Ferata.
Nakon isteka natječajnog roka, dokumenti priloženi uz prijavu ne vraćaju se kandidatima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

V. ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Sinja bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Sinja i na službenoj web stranici Grada Sinja www.sinj.hr, u roku 20 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu u roku 8 dana od dana objavljivanja liste na službenoj web stranici Grada Sinja.
O prigovoru odlučuje gradonačelnica u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora.
O odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku.
Odluka o prigovoru je konačna.
Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnica. Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Grada Sinja, www.sinj.hr.
Sa svakim dobitnikom stipendije Gradonačelnica će sklopiti poseban ugovor o stipendiranju.

Obrazac prijave na natječaj

Gradonačelnica
Kristina Križanac, struč. spec.oec. v.r
.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh