Grad Trilj: Javni poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu

Autor/ica
Objavljeno: 4 studenoga, 2022

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA TRILJA ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) Zajednica sporta Grada Trilja raspisuje

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA TRILJA ZA 2023. GODINU

I.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Trilja u 2023. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).

Zajednica sporta Grada Trilja (u daljnjem tekstu: ZSGT) objedinjuje i predlaže, a Grad Trilj u propisanoj proceduri donosi godišnji Program javnih potreba.

II.

Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

A ) PROVOĐENJE PROGRAMA TRENINGA I NATJECANJA SPORTSKIH UDRUGA, ČLANICA ZAJEDNICE SPORTA GRADA TRILJA

1. programi treninga i natjecanja sportaša svih uzrasnih kategorija

B ) INVESTICIJSKA ULAGANJA KLUBOVA I TROŠKOVI NAJMA DVORANE ( ZA SVE UDRUGE BILE ČLANICE ILI NE )

1. programi investicijskih ulaganja klubova i plaćanja režijskih troškova i najma dvorana

C ) STRUČNI TRENERSKI KADROVI U SPORTU

1. program sufinanciranja stručnih trenerskih kadrova sukladno Zakonu o sportu

D) SPORTSKO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA ( ZA SVE UDRUGE BILE ČLANICE ILI NE )

1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

E ) POTICANJE I PROMOCIJA SPORTA

1. nagrađivanje vrhunski kategoriziranih sportaša

2. nagrađivanje perspektivnih sportaša

3. međunarodna suradnja i razvojni sportski programi, EU fondovi

F) ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI, TE LIGA NATJECANJA I TURNIRA I MEMORIJALA ( ZA SVE UDRUGE BILE ČLANICE ILI NE )

1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Trilja na državnoj ili međunarodnoj razini te tradicionalne sportske priredbe, liga, turnira i memorijala

G ) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA

programi treninga i natjecanja sportaša s invaliditetom i osoba oštećena sluha

H ) PROGRAM POMOĆI ZA DJECU SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA

III.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Trilju, stalne i privremene članice Zajednice sporta Grada Trilja, te sve ostale udruge sa sjedištem u Gradu Trilju koje nisu u članstvu ZSGT i to samo za programe B, D, F, a koje zadovoljavaju traženim uvjetima o načinu ostvarivanja prava sufinanciranja sportskih udruga članica Zajednice sporta Grada Trilja, te temeljem Zakona o sportu (“narodne novine” broj 71/06, 150/8, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

IV.

Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Trilja podnosi se u pisanoj formi i obavezno treba sadržavati slijedeće elemente:

ispunjene obrasce upitnika koji se mogu podići:

– u prostorijama gradske uprave Grada Trilja ( Poljičke republike 15, Trilj )

– na internet stranici Grada Trilja – www.trilj.hr

opći podaci o nositelju programa

sadržaj programskih aktivnosti – OBRASCI A, B, C, D, E, F, G i H

ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske ( internetsko izdanje ),

V.

Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti ili podići u prostorijama Grada Trilja, Poljičke republike 15, Trilj i na Internet stranici Grada Trilja – www.trilj.hr.

VI.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom u Grad Trilj, Poljičke republike 15,Trilj, zaključno s 02. prosinca 2022. godine.

Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

ZAJEDNICA SPORTA GRADA TRILJA, s napomenom: “PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA TRILJA U
2023. GODINI“

Za dodatne informacije obratiti se na mobitel 095 922 1661 ili na mail grad@trilj.hr

VII.

Prijedlozi programa koji se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati te ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Grada Trilja za 2023. godinu.

Predsjednik ZSGT
Mario Dragušica

U Trilju. 31. listopada 2022.godine

Dokumenti za preuzimanje:

OPĆI PODACI O NOSITELJU PROGRAMA ZA 2023

poziv sport – 2023.

A OBRAZAC – TRENINZI I NATJECANJE SPORTAŠA-2023

B OBRAZAC – INVESTICIJE I REŽIJISKI TROŠKOVI 2023

C OBRAZAC – STRUČNI KADAR – 2023.

D OBRAZAC – SPORTSKA REKREACIJA-2023

E OBRAZAC – POTICANJE I PROMOCIJA SPORTA- SPORTSKE ŠKOLE 2023

F OBRAZAC – ORGANIZACIJA SPORTSKIH PRIREDBI I MANIFESTACIJA 2023

G OBRAZAC – SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA 2023

H OBRAZAC – PROGRAM POMOĆI DJECI SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA 2023

ferata@ferata.hr
0997370409