fruhwald

Hrvatske vode o suglasnostima za Aglomeraciju Sinj

Autor/ica
Objavljeno: 27 srpnja, 2021
hrvatske vode logo

Hrvatske vode uputile su dopis medijima u kojem se očituju o projektu Aglomeracija Sinj, u kojem između ostalog navode kako nije moguće za sada dati suglasnost za sve tri grupe projekta Aglomeracija Sinj. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

‘Poštovani predstavnici medija,

nastavno na napise u medijima, a vezano za sastanak u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na temu EU Projekta aglomeracije Sinj koji je održan 26.7.2021. godine, budući da nije bilo moguće udovoljiti zahtjevu gradonačelnika grada Sinja da se prihvati sufinanciranje ukupnog EU projekta Aglomeracije Sinj, a zbog iznimno visokih pristiglih ponuda za izvođenje radova u odnosu na procijenjene vrijednosti, s ciljem izbjegavanja nesporazuma očitujemo se kako slijedi:

Dana 25.04.2019. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 302.669.801,30 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 211.610.086,23 kn

Korisnik, odnosno naručitelj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., Sinj, samostalno priprema svu potrebnu dokumentaciju za javnu nabavu u suradnji s odabranim konzultantom i samostalno provode postupke iste, a za koje je odgovoran naručitelj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. U povjerenstvu za javnu nabavu Hrvatske vode predlažu jednog člana povjerenstva, dok preostale članove, odnosno većinu u povjerenstvu imenuje sam korisnik Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Povjerenstvo vrši pregled i ocjenu ponuda, a Odluku o odabiru donosi odgovorna osoba Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o., Sinj.

Nakon prvog postupka javne nabave za radove, Korisnik poništava isti budući da su sve pristigle ponude bile iznad procijenjene vrijednosti nabave. Potom korisnik Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. ide u novi postupak javne nabave.

Nakon pregleda i ocjene pristiglih ponuda, povjerenstvo je zaključilo da su sve pristigle ponude i u ponovljenom postupku iznad procijenjenih vrijednosti (u odnosu na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava nedostaje više od 100 mil.kn) nakon čega je Naručitelj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. dostavio zahtjev Posredničkom tijelu 2 u kojem traži suglasnost za daljnji postupak javne nabave za projektni element/aktivnost „Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje –grupe 1, 2 i 3“. Uz navedeni zahtjev dostavljen je dokument pod nazivom „Analiza cijena najpovoljnijih ponuda na postupcima javne nabave za ugovore o radovima za izgradnju linijskih građevina- grupe 1, 2 i 3“ u kojoj daje pregled cijena postignutih u postupku javne nabave, a odnose se na izgradnju linijskih građevina.

Uzevši u obzir potrebu za projektom, ciljeve, indikatore i rezultate istog, te predmetni zahtjev, 26.07.2021. održan je sastanak s ciljem iznalaženja rješenja za daljnje odvijanje postupka javne nabave za dvije od tri grupe:

Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje – grupa 1

Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje – grupa 3

dok će za grupu 2 biti potrebno napraviti novelaciju Studije izvodljivosti. Bez obzira na zahtjev grada Sinja i Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. da se ide u nastavak odabira izvođača radova za sve tri grupe, za takvo što nije moguće dati suglasnost, a zbog nedostajućih preko 100 mil. kn u odnosu na Ugovorom dodjeljena sredstva.

Pri tome, nadležna tijela ni na koji način ne prejudiciraju ishod postupanja prilikom provedbe javne nabave, odnosno odabir izvođača radova, obzirom da je ista u isključivoj ingerenciji naručitelja Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., Sinj tj. stručnog povjerenstva za javnu nabavu.

Valja naglasiti i kako je postupak pregleda i ocjene ponuda tajan do donošenja Odluke o odabiru javnog naručitelja (čl. 290. st. 2 ZJN).

Zaključno je Korisnik upućen na obvezu koja proizlazi iz dokumenta Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, KLASA: 910-04/19-02/359, URBROJ: 538-054/491-21-6 od 12. srpnja 2021. godine, kojim se upućuje na ishođenje suglasnosti Ministarstva financija za povećanje dodijeljenih sredstava.’

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh