bulj
hdz banner
sdp
Banner Ivan Sipic
Nezavisna lista mladih dicmo

JAVNA PONUDA vlasnicima nekretnina za projekt izgradnje vodovodnog cjevovoda i hidrostanice – K.O. UGLJANE

Autor/ica
Objavljeno: 29 travnja, 2019

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao korisnik projekta za izgradnju sustava vodoopskrba naselja Marasovići, Ugljane, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima se predviđa potpuno izvlaštenje: za projekt izgradnje vodovodnog cjevovoda i hidrostanice, objavljuje

J A V N U   P O N U D U

 

vlasnicima nekretnina označenih kao:

čest.zem. 106 i 108/1 sve K.O. UGLJANE.

na kojima je prema pravomoćnoj građevinskoj dozvoli Kl:UP/I-361-03/16-01/000015 i Urbroj:2181/1-11-00-05/01-16-0009 od 20.05.2016. godine predviđena izgradnja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava-vodoopskrba naselja Marasovići, Ugljane- VODOVODNI CJEVOVOD I HIDROSTANICA, 3. skupine,
na sporazumno rješavanje pitanja naknade za potpuno izvlaštenje na nekretninama kojih su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.
Pozvani mogu pristupit osobno ili putem punomoćnika na adresu Poljičke republike 15, Trilj (zgrada Gradske uprave-prostorija do glavnog ulaza), svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, a sve u roku 8 dana od dana objave ove javne ponude.
Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

 

Direktor:
Milan Smoljo, dipl. oec.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh