JAVNI POZIV za zapošljavanje u Javnim radovima

Autor/ica
Objavljeno: 13 travnja, 2021

Grad Sinj objavio je Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Sinja u 2021. godini.

Programom Javnih radova iz Mjere «Javni rad», obuhvatit će se projekti iz područja komunalnih djelatnosti, zaštite i očuvanja okoliša i organizacije manifestacija.

Sredstva za financiranje Javnih radova osigurava Zavod za zapošljavanje. Financira se 100% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 4.951,25 kuna, ovisno o stažu osiguranja. Troškovi prijevoza iznose 2,00 kn po kilometru, ako je udaljenost od adrese stanovanja do adrese poslodavca veća od 2 km, a najviše do iznosa od 1.400,00 kuna.

Trajanje programa: 6 mjeseci.

Broj radnika: 10

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe iz 1. ciljane skupine utvrđene prema kriterijima Zavoda za zapošljavanje, s prebivalištem na području Grada Sinja.

Prijave se podnose preko pisarnice Grada Sinja, na obrascu „Prijavnica“ uz dostavu naznačene dokumentacije. Obrazac „Prijavnica“ može se preuzeti u zgradi gradske uprave na adresi: Dragašev prolaz 24 ili na internetskim stranicama Grada Sinja www.sinj. hr.

Svi kandidati su obvezni da, na traženje Ureda, dostave dokaze o socijalnom statusu.

Rok za prijavu kandidata otvoren je od 13. travnja do zaključno 20. travnja 2021. godine.

Odluku o odabiru kandidata za zapošljavanje u Javnim radovima koje inicira Grad Sinj donosi Gradonačelnica na prijedlog Socijalnog vijeća Grada Sinja.

Uključivanje nezaposlenih osoba u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada

Prijavnica

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh