Marino Trans

Na alkarskim nadmetanjima pogođena 21 srida, 50 puta u dva i 53 u jedan

Autor/ica
Objavljeno: 6 kolovoza, 2019

Alkarska nadmetanja i same alkarske svečanosti neiscrpna su tema razgovora, ne samo sinjskom puku nego i široj javnosti.

Nakon ovogodišnje 304. Alke primat viteza godine nosit će Frano Ivković i njegov alkarski momak Mario Blajić. Uz slavlja za slavodobitnika, analiziraju se sva alkarska događanja, pa tako i sama gađanja alkara.

Alkare i njihova gađanja pratili smo tijekom svih prova, zapisivali punte, sride i ostale pogotke u alkarsku metu, a ovoga puta donosimo i osvrt na tri alkarska nadmetanja.

Odabranih 17 alkara kopljanika otrčalo je 150 trka, sakupivši ukupno 216 punata, što je 1,44 po jednoj trci. Alkarsko koplje u ovim nadmetanjima 21 put pogodilo je sridu, gađalo se 50 puta u dva, u jedan 53 puta, a zabilježeno je 26 promašaja ili pogodaka u ništa.

Kada pogledamo rezultate kopljanika, pokazatelji su sljedeći: alajčauš Ivica Filipović Grčić sakupio je 6 punata, Josip Čačija 14, isto toliko punata sakupio je Mario Šušnjara, Petar Tomašević u tri dana je imao 11 punata uz jednu trku manje jer nije trčao treću trku na Alki. Alen Filipović Grčić sakupio je 15 punata, Jure Domazet Lošo 7 punata uz trku manje, Tino Radanović 14 punata, a Ante Zorica na kontu ima 20 punata. Slavodobitnik Frano Ivković sakupio je ukupno 10 punata, debitant Marko Vrca 11, a Alen Poljak 13 punata. Ivo Zorica u tri je dana imao 18, a Denis Gugić 13 punata. Uz trku manje Andrija Hrgović je sakupio 8, a Frano Talaja 17 punata. Nenad Marić i zamjenik alajčauša Ante Runje na kraju su imali po 12 sakupljenih punata u tri natjecateljska dana.

Još jednom se pokazala sva ta posebnost Alke, svaka teka sa sobom nosi nešto drugo, svaki dan natjecanja također, i ta nepredvidivost tko će i koliko punata imati daje ogromnu zanimljivost alkarskim nadmetanjima.

Ukupno gledajući prove i sva tri dana natjecanja dolazimo do sljedećih podataka. Ukupno je održano 15 trkaćih dana, od prvih prova s kopljem 15. srpnja do Alke 4. kolovoza s 637 trka, u kojima je prikupljeno 888 punata. Alkari su pogodili ukupno 95 srida, 188 puta u dva, 227 u jedan, a zabilježeno je 127 promašaja ili pogodaka u ništa.

Kada se sve zbroji, po jednoj trci na provama i alkarskim nadmetanjima prosjek je 1,40, što je dobar rezultat. Gledajući u postotcima, 15% odnosi se na pogodak u sridu, 30% na pogodak u dva, 35% na jedan i 20% na promašaj ili pogodak u ništa u ovogodišnjim gađanjima alkara kopljanika na provama i alkarskim nadmetanjima.

Facebook
Na vrh