banner stozer cz sinj

Od Nove godine nove cijene usluga VIOCK-a

Autor/ica
Objavljeno: 22 siječnja, 2020
vodovod

Trgovačko društvo Vodovod i odvodnja Cetinske krajine od 1. siječnja 2020. godine počelo je s primjenom novog cjenika vodnih usluga, odnosno usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja.

Nove cijene usluga građanima će biti vidljive na računima koje će primiti u veljači, za usluge isporučene u siječnju 2020. godine.

Izmjenu i dopunu Odluke o cijeni vodnih usluga Skupština društva VIOCK-a donijela je na svojoj sjednici održanoj u studenom 2019. godine. Prema toj Odluci, osim korekcija cijena vode, korisnici koji nemaju priključak na sustav javne odvodnje od 1. siječnja ove godine isti ni ne plaćaju, ali im je i ukinuto dosadašnje pravo na jednu besplatnu uslugu crpljenja, odvoza i pročišćavanja otpadnih voda tijekom jedne godine.

Varijabilni dio cijene jednog kubika vode za građanstvo od ove godine korigiran je s 3,85 kuna na 4 kune. Naknada za pročišćavanje voda, koju od sada plaćaju samo građani koji su u dosegu kanalizacije i koja je do sada iznosila 0,39 kuna po kubiku, od ove godine korigirana je na 0,50 kuna za odvodnju. Osim toga, oni koji su spojeni na kanalizaciju plaćat će i pročišćavanje otpadnih voda i to umjesto dosadašnjih 0,39 kuna 1 kunu po kubiku.

Korisnicima usluga koji nisu u dosegu izgrađene kanalizacije fiksni dio računa je korigiran s dosadašnjih 18,56 kn na 12,98 kn.

Dodajmo kako svi potrošači i dalje plaćanju naknadu za razvoj, koja iznosi 1 kunu po kubiku te vodoprivredne naknade za korištenje voda – 2,85 kuna i zaštitu voda – 1,35 kuna. Visina ovih naknada nisu se mijenjale.

Usvajanjem novog Cjenika komunalne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na vodo uslužnom području VIOCK-a prosječna usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja je smanjenja s prosječnih 56,25 kn na 51,80 kn po kubiku, tvrde u VIOCK-u.

Na naš upit o promjenama cijena usluga, direktor VIOCK-a Milan Smoljo odgovorio je dopisom u kojem između ostaloga stoji da se novim Cjenikom vodnih usluga na vodo uslužnom području postiže da korisnici plaćaju usluge koje stvarno i koriste te da će za kategoriju korisnika koji nemaju priključak na sustav javne odvodnje iznos mjesečnih računa biti umanjen u odnosu na obračun po prethodnom cjeniku vodnih usluga.

Razlog za donošenje ovakve Odluke, prema riječima direktora Smolje, jest činjenica da je u periodu od posljednje korekcije cijene vodnih usluga od 2012. godine do danas došlo do povećanja cijena ulaznih troškova obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje (gorivo, električna energija…), odnosno do povećanja troškova poslovanja VIOCK-a.

Osim toga, Smoljo ističe i da je VIOCK preuzeo obveze provođenja dva projekta i to ‘Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj’ i ‘Projekta integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok i Dicmo’, čija ukupna vrijednost iznosi 625 milijuna kuna, koji iziskuju dodatne troškove za Društvo, a prema Studiji izvedivosti projekta obveza VIOCK-a je kontinuirano korigirati cijenu vodnih usluga.

Novi Cjenik vodnih usluga objavljen je na službenim stranicama društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh