extrametal

OGLAS za upis djece u Dječji vrtić TRILJ za pedagošku godinu 2019./2020.

Autor/ica
Objavljeno: 30 travnja, 2019

OGLAS ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TRILJ
ZA 2019./2020. pedagošku godinu

Dječji vrtić upisuje djecu od navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu koja imaju prebivalište na području Grada Trilja u poludnevne (4 – 6 satne) programe sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Upisi će se obavljati od 6. do 17. svibnja 2019. svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati u Dječjem vrtiću Trilj – Trilj, A. Starčevića 15.

Pri upisu djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

1. presliku rodnog lista ili izvadak iz matične knjige rođenih ili potvrdu s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja dokumenta);
2. preslike osobnih iskaznica oba roditelja;
3. potvrdu o zaposlenosti roditelja (potvrdu uzeti na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)
4. potvrdu liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
5. ostale dokaze radi utvrđivanja prioriteta prema članku 4. Pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u Dječji vrtić Trilj.

– Djeca zaposlenih roditelja:

  • oba roditelja………………………………………
  • jednoroditeljska obitelj………………………..
  • jedan roditelj……………………………………….

– Djeca kojima su oba roditelja studenti…………………

– Za djecu iz obitelji s troje i više djece

– Za djecu s teškoćama i djecu iz udomiteljskih obitelji

– Za djecu roditelja koji primaju dječji doplatak

– Djeca u godini prije polaska u školu, djeca HRVI, djeca roditelja žrtava iz Domovinskog rata i djeca samohranih zaposlenih roditelja upisuju se u vrtić izravno bez bodovanja.

6. OIB djeteta
7. Prijavnica za upis djeteta u Vrtić (ispunjava se u Vrtiću)
8. Za djecu s teškoćama u razvoju Rješenje Centra za socijalnu skrb

Za djecu koja već pohađaju vrtić potrebno je obnoviti upis kod odgojitelja te priložiti dokumente ukoliko je došlo do promjena.

Rezultati upisa bit će objavljeni najkasnije do 7. lipnja na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića. Za sve dodatne informacije nazovite na tel. 021/ 832 333.

Ravnateljica
Ankica Lukić

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh