BANNER FERATA

Ruda zagađena uginulom ribom

Autor/ica
Objavljeno: 12 srpnja, 2019

Predsjednik ŠRD Cetina Sinj Mario Putnik danas nas je obavijestio kako je na području Rude na hidroelektrani ‘Orlovac’ došlo je do zagađena samog toka rijeke uginulom ribom i zagađenom vodom, pretpostavlja se, sa Buškog jezera.
Riječ je o dugogodišnjem problemu koji se javlja dolaskom alohtonih vrsta riba što remeti floru i faunu toka rijeke. Putnik je o ovome odmah obavijestio i nadležnu Inspekcijsku službu za slatkovodno ribarstvo.

‘Dana 12. srpnja u 9 sati redovnim obilaskom rijeke Rude na području nizvodno od ušća kanala HE Orlovac oko400 m na obje strane obale pronalazim veliku količinu uginule ribe. Provjereno je više jedinka. Radi se o vrsti ribe Smuđ koja je za rijeku Rudu alohtona vrsta te manjoj količini ribe Sunčanica.
Rijeka ruda svakodnevno ima oksilaciju vodostaja upravo radi potrebe rada HE Orlovac.
Voda dolazi iz su susjedne BiH preko cijevi iz jezera Buško Blato, Kroz iste cijevi voda pokreće turbine te izlazi u kanal koji se ulijeva u rijeku Rudu.
Došlo je do invazije alohtone vrste cijelim tokom Rude koja je pritok rijeci Cetini.
Šaljem vam zapisnik na obradu i molim da mi vratite informaciju u narednim postupanjima i rješenjem’, zaključuje u dopisu Mario Putnik

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh