Vijećnička pitanja Boke, Vučkovića, Marasa i Križanca

Autor/ica
Objavljeno: 12 kolovoza, 2019

Na posljednjoj, 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja vijećnici su postavljali pitanja gradonačelnici Kristini Križanac, a njihova pitanja odnosila su se, uglavnom, na aktualnu politiku u Gradu.

Frano Boko iz MOST-a nezavisnih lista zamolio je gradonačelnicu da mu objasni razliku između savjetnika za sport, sportske zajednice i tvrtke Kamičak, savjetnika za kulturu i KUS-a.

Gradonačelnica mu je odgovorila kako smatra da je potreban angažman ljudi koji su ostvarili rezultate u oblasti sporta i kulture te kako je sigurna da će od njih dobiti kvalitetne prijedloge koje će realizirati na dobrobit svih sugrađana. Obadva savjetnika su, istaknula je, definirani za specifične poslove koji izlaze iz djelokruga odjela, zajednice i tvrtke Kamičak.

Boko nije bio zadovoljan odgovorom te je rekao gradonačelnici da u tekstu kojeg je objavila za javnost  navodi se da će savjetnici imati sljedeće funkcije te ih pobrojao. Tako je savjetnik iz djelokruga sporta prvenstveno zadužen za realizaciju aktivnosti na projektima razvoja, poboljšanja i održavanja sportske infrastrukture na području Grada, prvenstveno projekta sanacije pomoćnog igrališta NK Junak Sinj uz ugradnju umjetnog travnjaka i rasvjete, atletske staze, kao i kompleksa teniskih terena s pratećim sadržajima.
Savjetnik iz područja kulture prvenstveno je zadužen za osmišljavanje i realizaciju kulturnih manifestacija povezanih s infrastrukturom izgrađenom i obnovljenom u sklopu integriranog projekta ‘Sinj u sridu’.
Iz proračuna, rekao je Boko, trenutno izdvajamo 5 milijuna 180 tisuća kuna za sport, a za kulturu 3 milijuna i 646 tisuća kuna. Parking poduzeće ‘Kamičak’ d.o.o  sve skupa 200 tisuća kuna za održavanje sportskih objekata
U proračunu za sport, izdvojena su ogromna sredstva za sportsku zajednicu kojoj je cilj promicanje sporta te razvoj sporta na području grada Sinja, također u proračunu izdvajamo sredstva i za parking poduzeće ‘Kamičak’ d.o.o koji prema ugovoru koji su sklopili s gradom ima dužnost održavati sportske objekte.
U proračunu su, istaknuo je Boko, također izdvojena sredstva za gradsku tvrtku KUS koja bi se također trebala baviti osmišljavanje i realizaciju kulturnih manifestacija

‘Mnogo puta gradski vijećnici do sada su vas upozoravali na loše apliciranje tj prijavljivanje programa i projekata na Europske fondove, pa kao i do sada vi ne slušate glas vijećnika’, rekao je Boko i dodao da ako gradonačelnica već razmišlja u interesu razvoja grada Sinja da je pita gdje su joj savjetnici za europske fondove, savjetnici za realizaciju projekta, savjetnici za javnu nabavu itd’, te je zatražio pisani odgovor gradonačelnice za svoje postavljeno pitanje.

Pitanje je  postavio i Nikola Vučković iz SDP-a koji se prisjetio kako joj je i prije nekoliko mjeseci postavio isto pitanje vezano za rješavanje komunalnog nereda u Gradu Sinju.
Pitao je gradonačelnicu da li konačno namjerava riješiti problem glavnog gradskog trga popularne Pjace (Trga Kralja Tomislava), i okolnih ulica, a vezano za nedozvoljeno i pretjerano postavljanje štekata sa svih strana sinjskih ugostitelja koji tako iskorištavanjem gradske imovina na nelegalan način, neplaćanjem komunalne naknade, javnih površina i ostalih doprinosa. Vučković drži da ugostitelji tako sebi priskrbljuju ogromnu financijsku korist,a s druge strane nelojalnom konkurencijom i viškom sjedećih mjesta na Pijaci uništavaju i onemogućavaju svim ostalim ugostiteljskim objektima na području Grada da opstanu na tržištu i da uredno plaćaju svoje obaveze koje imaju prema gradu.
S obzirom na to da je ovaj problem u i isključivo gradskoj nadležnosti, gradsku vlasti drži najvećim krivcem za ovaj komunalni nered a rekao je kako se usuđuje reći da se tako i pogoduje vlasnicima tih objekata iako se od gradonačelnice očekuje da prema svima ima jednak tretman.  Vučković je  rekao kako je u  danima kada slavimo svoje Blagdane Veliku Gospu i Sinjsku Alku kroz grad je doslovno nemoguće proći od stolova i stolica koji su ulice suzili toliko da se dva čovjeka ne mogu zaobići. te je pozvao gradonačelnicu  da ovaj problem riješi na zadovoljstvo svih naših građana.
Gradonačelnica mu je odgovorila da što se tiče Odluke o komunalnom redu, ona će se, vjeruje naći na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, a iza te Odluke vijećnicima će biti prezentirana i Odluka o dodjeli javnih površina.

‘Sigurna sam da ćemo tako riješiti ovaj problem koji zaista predstavlja svima nama jednu veliku sramotu , naši pravni subjekti koji borave na Pijaci apsolutno ne poštivaju svoje obveze i nadam se kako će ove dvije odluke riješiti ovaj problem koji imamo kao sramotu’, zaključila je gradonačelnica Križanac

Vučković je odgovorio kako nije zadovoljan odgovorom te kako smatra da je isključivo ona odgovorna za ove propuste, pogotovo kad vidi kako to funkcionira u ostalim gradovima u bližem i širem okruženju. Naveo je i primjer kako se to radi u Splitu ili Zagrebu,

‘Ako netko ne poštuje propisane gabarite i ne plaća svoje obaveze automatski mu se plijeni štekat i otkazuje ugovor ili se ukida rješenje, kao i mogućnost ponavljanja samog ugovora ili davanje rješenja. Dakle postoji način da se ti problemi savladaju. S druge strane Vi ne poduzimate ništa da se promjene kriteriji te da se napravi novi način obračuna samih zona plaćanja i zaduživanja na javnim površinama tako da je cijena kvadrata ista i na Pjaci kao i na rubnim dijelovima Grada. Smatram da se to treba promijeniti i hitno podijeliti na zone poradi pravednije raspodjele i jednakih uvjeta sinjskim ugostiteljima. Pozivam vas da počnete razmišljati o interesu svih naših građana i da im omogućite da na pošten način ostvaruju dobit kako bi mogli ispunjavati svoje obaveze prema gradu, a ne samo da se brinete o interesima ciljanih skupina koje Vam mogu donijeti eventualne glasove na izborima, što radite sve ovo vrijeme. Nadam se da ćete u budućnosti pokazati da želite ispraviti ove nepravde kao i opći komunalni nered koji je rezultat vladavine ove vlasti kroz zadnjih deset godina’, odgovorio je Vučković

Zvonko Maras, nezavisni gradski vijećnik svoje vijećničko pitanje usmjerio je na održavanje sjednice Gradskog vijeća koja se održava 12. kolovoza u 20 sati na tvrđavi Kamičak u Sinju.

‘Navodno je ideja o mjestu održavanja sjednice vaša zamisao. Zgodno i simpatično da nije jednog detalja koji kvari i dovodi u pitanje opravdanost održavanja sjednice na tom mjestu. Naime, na tvrđavi Kamičak nalazi se kula sa satom koji ne radi i ne pokazuje točno vrijeme, te je postao predmet sprdnje građana Sinja i gostiju Sinja. Stoga vas pitam, osjećate li stid ili barem nelagodu što bi se sjednica trebala održati na navedenom mjestu budući da neispravan sat pripada u vaše ‘zasluge’ koje sigurno nećete spomenuti u svom obraćanju na sjednici? Stoga Vam predlažem da se niti jedna manifestacija ne održava na tvrđavi Kamičak dok se sat u kuli ne stavi u funkciju niti dok ne bude pokazivao točno vrijeme. Razmislite o tome’, rekao je Maras

Gradonačelnica Križanac rekla je kako joj je Maras postavio iznimno ‘zanimljivo’ pitanje i prijedlog.

‘Zašto bih ja trebala osjećati stid? Zato što se trudim pokazati našim gostima i sugrađanima koliko je prelijep naš grad i koliko je urban. Ne, ne osjećam stid, osjećam jedan veliki ponos jer uz puno truda i rada smo postigli da sredimo naš Kamičak kao što ćemo srediti i sat i apsolutno nema razloga zašto bi osjećala stid – zato što se trudim da pokažem naš grad svima koji će nam biti gosti na sjednici koliko je on prekrasan i čudesan’, rekla je gradonačelnica

Maras nije bio zadovoljan odgovorom jer on, kako je rekao, misli upravo suprotno.

‘Prema informacijama koje ja imam održavanje sata je palo u vodu zbog naknade osobi koja je 12 godina održavala sat bez ikakve naknade, zatraženi iznos je, po onome što mi je rekao, tisuću i petsto kuna mislim da je to minorni iznos. Dakle, taj sat se navija dva puta dnevno, da bi radio treba se redovno održavati i podmazivati, to nije u stanju firma koja je nama napravila restauraciju, a ako budu i angažirani koštat’ će nas tri četiri puta više nego osoba koja je u Sinju. Imali smo čak i jedan pokušaj stavljanja sata u funkciju od nestručne osobe u i dobili smo to da su utezi pali sa sata i sada se ne mogu dići, a sredstvo kojim je izvršena konzervacija sata isteklo je u 7 mjesecu. Mehanizam neće biti u redu i zbog toga smatram da trebate riješiti problem i ako stvarno niste u stanju to riješiti tada vas stvarno treba biti stid’, zaključio je Maras

Marka Križanca iz HDZ-a zanimalo je kako kada se može očekivati otvaranje Muzeja  Cetinske krajine pa je upitao gradonačelnicu o projektu ‘Sinju u sridu’ kojim je zadano da se i Muzej u cijelosti renovira i stavi u funkciju do 31 prosinca 2018. godine. Pitao je kakvo je trenutno stanje i kada se može očekivati otvaranje Muzeja te ima li u njihovim projekcijama preseljenje Galerije Sikirica u suradnji sa Županijom u Muzej Cetinske krajine?

Gradonačelnica je rekla kako su prije desetak dana dali smo zahtjev za uporabnu dozvolu i očekuju tehnički pregled za zgradu Palacine. Što se tiče preseljenja Galerije Sikirica, gradonačelnica je rekla kako su trenutno u razgovorima i vidjet će koje je optimalno rješenje.

Križanac je bio djelomično zadovoljan odgovorom o Muzeju, a što se tiče Galerije Sikirica Marko Križanac smatra da bi Grad Sinj trebao ‘upregnuti’ sve svoje snage kako bi se Galerija Sikirica preselila u Muzej Cetinske krajine .

‘Županija, kako je poznato, financira Muzej Cetinske krajine gdje su i grijanje i hlađenje i sve ostalo, a vjerojatno bi Grad Sinj praktički financirao i jednog zaposlenika iz Galerije Sikirica da prijeđe u Muzej i po meni bi to bila kvalitetna suradnja, a za Galeriju Sikirica kvalitetno i tajno rješenje pa gradonačelniče pokušajte da se sve riješi kvalitetno za Grad Sinj’, zaključio je Križanac

ferata@ferata.hr
0997370409