Banner CORE HIT RADIO

SDŽ: Javni poziv za dodjelu sredstava u svrhu provođenja demografskih mjera za pomoći obiteljima s više djece na školovanju

Autor/ica
Objavljeno: 9 studenoga, 2022
tu je tvoj dom

Na temelju članka 39. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 125/19, 22/20 i 21/21) i Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 165/21 i 82/22) Župan Splitskodalmatinske županije objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu provođenja demografskih mjera za pomoći obiteljima s troje i više djece na školovanju istovremeno u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
i pomoći obiteljima s četvero i više djece na školovanju istovremeno u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2022./23. nastavnu/akademsku godinu
BUDI TU – TU JE TVOJ DOM

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

(1) Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu novčanih sredstava iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu, Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije, a u svrhu provođenja demografskih mjera, aktivnost Pomoći obiteljima s troje i više djece na školovanju (Zagora i otoci) za 2022./23. nastavnu/akademsku godinu, aktivnost Pomoći obiteljima s četvero i više djece na školovanju (1., 2. i 3. skupina Indeksa razvijenosti JLS) za 2022./23. nastavnu/akademsku godinu.

(2) Pod pojmom školovanja u ovom javnom pozivu smatra se redovito školovanje troje ili više djece istovremeno u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja u RH, te četvero ili više djece istovremeno u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u RH.

(3) Razdoblje za koje se sredstva dodjeljuju jest nastavna, odnosno akademska godina2022./23.

2. CILJ JAVNOG POZIVA

Stvoriti osnovne uvjete za ostanak i doseljavanje mladih obitelji u ruralna područja radi demografske obnove i povećanja broja stanovništva, te ravnomjernog razvoja Županije.

3. NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA

Predviđena financijska sredstva su bespovratna i dodjeljivat će se:
– obiteljima s troje i više djece na školovanju u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2022./23. nastavnu godinu.
– obiteljima s četvero i više djece na školovanju u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2022./23. nastavnu/akademsku godinu.

4. PRIJAVITELJI NA JAVNI POZIV I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPOVRATNA SREDSTVA

Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su :
– državljani Republike Hrvatske
– roditelj/i ili izvanbračni drugovi iliskrbnik/ici ili posvojitelj/i troje ili više djece koji se redovito istovremeno školuju u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanjaRH, odnosno četvero ili više djece koji se redovito istovremeno školuju u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u RH i imaju
prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije u gradovima, općinama i naseljima i to kako slijedi:

REDNI BROJ I.
Gradovi: Vrlika, Trilj
Općine: Cista Provo, Lećevica, Lokvičići, Lovreć, Proložac, Zagvozd, Prgomet, Podbablje, Runovići, Šestanovac, Hrvace, Muć, Otok, Primorski Dolac, Zmijavci, Sućuraj

Prijavitelji iz gradova i općina pod rednim brojem I. ostvaruju mogućnost na:
A) Mjesečnu naknadu ukoliko imaju troje i više djece i to:
• 500,00 kn/mj odnosno 66,36 €/mj za troje djece u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
• 600,00 kn/mj odnosno 79,63 €/mj za četvero djece u sustavu osnovnog, srednjeg i visokogobrazovanja
• 700,00 kn/mj odnosno 92,91 €/mj za petero i više djece u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i/ili

B) Jednokratnu naknadu ukoliko imaju četvero ili više djece sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i to prema mjestu prebivališta:
• I. Skupina 7.500,00 kn odnosno 995,42 €
• II. Skupina 6.500,00 kn odnosno 862,70 €
• III. Skupina 5.000,00 kn odnosno 663,61 €

Prikaz razvrstavanja gradova i općina prema indeksu razvijenosti:
I. skupina indeksa razvijenosti: Cista Provo, Lećevica, Lokvičići, Lovreć, Proložac, Zagvozd
II.skupina indeksa razvijenosti: Podbablje, Prgomet, Runovići, Šestanovac
III. skupina indeksa razvijenosti: Hrvace, Muć, Otok, Primorski Dolac, Sućuraj, Trilj, Vrlika, Zmijavci
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

REDNI BROJ II.
1) Gradovi: Sinj, Imotski, Vrgorac
2) Općine: Dicmo, Dugopolje, Zadvarje
3) Kopneni dio SDŽ-a – naselja s područja općine Marina: Blizna Gornja, Blizna Donja, Mitlo, Rastovac, Vinovac, Dograde, Gustirna, Pozorac, Vrsine, Najevi; dio naselja općine Klis: Brštanovo, Dugobabe, Korušće, Konjsko, Nisko, Prugovo, Veliki Broćanac, Vučevica; dio naselja sa područja zaleđa grada Omiša: Blato na Cetini, Čišla, Donji Dolac, Dubrava, Gata, Gornji Dolac, Kostanje, Kučiće, Naklice, Nova Sela, Ostrovica, Podašpilje, Podgrađe, Putišići, Seoca, Slime, Smolonje, Srijane, Svinišće, Trnbusi, Tugare i Zvečanje; dio naselja sa područja općine Seget: Prapatnica, Bristivica, Ljubitovica, Seget Gornji,
4) Otočni dio SDŽ-a – naselja: Otok Brač: naselja sa područja općine Pučišća: Gornji Humac i Pražnice; naselja sa područja općine Nerežišća: Donji Humac i Dračevica; naselje sa područja općine Postira: Dol; naselje s područja grada Supetra: Škrip; naselje iz općine Selca: Novo Selo -zaleđe, Otok Hvar: naselja sa područja grada Starog Grada: Dol, Selca kod Starog Grada, Vrbanj, Rudina; naselja sa područja općine Jelsa: Gornji Humac, Pitve, Poljica, Svirče, Vrisnik, Zastrižišće, Gdinj, te naselja sa područja grada Hvara: Brusje, Malo Grablje, Velo Grablje, Otok Vis: naselja sa područja grada Komiže: Borovik, Duboka, Oključna, Podhumlje, Podšpilje, Žena Glava; naselja sa područja grada Visa: Brgujac, Dračevo Polje, Marinje Zemlje, Plisko Polje, Podselje, Podstražje,
Otok Šolta: naselja sa područja općine Šolta: Donje Selo, Srednje Selo, Gornje Selo, Grohote.
Prijavitelji iz gradova, općina i naselja pod rednim brojem II. ostvaruju mogućnost na:
A) Mjesečnu naknadu ukoliko imaju troje i više djece u sustavu osnovnog i srednjeg
obrazovanja i to:
• 500,00 kn/mj odnosno 66,36 €/mj za troje djece u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
• 600,00 kn/mj odnosno 79,63 €/mj za četvero djece u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
• 700,00 kn/mj odnosno 92,91 €/mj za petero i više djece u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja ili
B) Mjesečnu naknadu ukoliko imaju četvoro ili više djece u sustavu osnovnog, srednjeg i
visokog obrazovanja i to:
• 600 kn/mj odnosno 79,63 €/mj za četvero djece u sustavu osnovnog, srednjeg i visokogobrazovanja
• 700 kn/mj odnosno 92,91 €/mj za petero i više djece u sustavu osnovnog, srednjeg i visokogobrazovanja
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

5. UVJETI ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Bespovratna sredstva mogu se dobiti pod uvjetom:
– da prijavitelj/ica ima troje i više djece koji se redovito istovremeno školuju u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanjaRH
– da prijavitelj/ica ima četvero i više djece koji se redovito istovremeno školuju u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u RH
– da prijavitelj/ica nemaju dugovanja prema Proračunu Splitsko-dalmatinske županije
– da prijavitelji imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije u gradovima, općinama i naseljima i to kako je navedeno pod točkom 4. ovog Javnog poziva

6. SADRŽAJ PRIJAVE ZA DODJELU SREDSTAVA
(1) Prijave se podnose na obrascima koji se nalaze u prilogu Javnog poziva i njegov su sastavni dio, zajedno s propisanom dokumentacijom, u tiskanom obliku, preporučenom poštom s povratnicom na adresu Splitsko –dalmatinske županije (ili direktno u Pisarnicu Splitsko-dalmatinske županije):
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT
DOMOVINSKOG RATA 2
21 000 SPLIT
(PRIJAVA NA JAVNI POZIV za dodjelu sredstava u svrhu provođenja demografskih mjera za pomoći obiteljima s troje i više djece na školovanju istovremeno u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja i pomoći obiteljima s četvero i više djece na školovanju istovremeno u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2022./23. nastavnu/akademsku godinu – BUDI TU – TU JE TVOJ DOM)

(2) Za prijavu na Javni poziv treba priložiti sljedeću dokumentaciju:
– ispunjen i potpisan obrazac prijave za dodjelu bespovratnih sredstava (Obrazac 1 – Prijava);
– preslika osobne iskaznice prijavitelja/ice;
– potvrdu MUP-a o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva ne stariju od šest mjeseci;
– dokaz o statusu redovitog učenika/učenice odnosno studenta/studentice za svako dijete u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja (potvrda škole/fakulteta/učilišta ) za nastavnu/akademsku godinu 2022./23;
– rodne listove za svakoga učenika/učenicu/studenta/studenticu (ne starije od 6 mjeseci) koji su u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u nastavnoj/akademskoj godini 2022./23. (original ili kopija)
– čitljivu potvrdu IBAN broja tekućeg ili žiro računa u banci prijavitelja (fotokopija ugovora o otvaranju računa ili potvrda banke o IBAN broju računa) –
**prijavitelj koji prilaže zaštićeni račun dužan je dostaviti G1 i G2 obrazac kojeg izdaje Fina (Fina će zahtijevati OIB Splitsko-dalmatinske županije ”40781519492”)
– OIB prijavitelja (potvrda o OIB-u ili dokument na kojem je jasno vidljiv OIB prijavitelja)
– izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (Obrazac 2 – Izjava) da prijavitelj/ica jamči da nema dugovanja prema Proračunu Splitsko-dalmatinske županije

7. ROK PODNOŠENJA PRIJAVE
(1) Javni poziv otvoren je od dana objave na službenoj web stranici Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr) od 09. studenog 2022. do 30. studenog 2022. godine.
(2) Nepotpune, nejasne i prijave poslane izvan roka, neće se razmatrati.

8. ODABIR KORISNIKA I TERMINI ISPLATE SREDSTAVA
(1) Bespovratna sredstva po ovom Javnom pozivu dodijelit će se prijaviteljima koji ispune uvjete poziva.
(2) Jednokratna utvrđena naknada iz točke B pod rednim brojem I. prijavitelju će biti isplaćena najdalje do 31. siječnja 2023. godine
(3) Mjesečne utvrđene naknade iz točke A pod rednim brojem I. i točaka A i B pod rednim brojem II. prijavitelju će biti isplaćene u dva obroka i to:
• za četiri mjeseca 2022.godine (rujan-prosinac) do 15. veljače 2023. godine
• za preostalih šest mjeseci u 2023. godini (siječanj-lipanj) do 30. travnja 2023. godine

9. PITANJA VEZANA UZ JAVNI POZIV
(1) Svapitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na e – adrese ili pozivom na broj telefona:
vinko.knezovic@dalmacija.hr 021/400-187
marina.tomasdekic@dalmacija.hr 021/400-170
jelena.buljanvukelja@dalmacija.hr 021/400-183

Obrazac 1 – Prijava
Obrazac 2 – Izjava

ferata@ferata.hr
0997370409
Na vrh