Županija rasporedila dio sredstava za kulturna i društvena događanja

Autor/ica
Objavljeno: 25 svibnja, 2022
vrlika lake

Po ovlaštenju župana Blaženka Bobana, zamjenik župana Ante Šošić donio je Odluku o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za financiranje projekata, programa ili aktivnosti iz područja kulture i društvenih događanja u 2022. godine na temelju ranije objavljenog Javnog poziva.

Za ovu namjenu osigurano je ukupno 620 tisuća kuna, a temeljem Odluke zamjenika župana Šošića raspoređeno je 450 tisuća kuna.

U Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za ovu godinu osigurano je 100 tisuća kuna za izdavačku djelatnost, a Županija će s 59 tisuća kuna sufinancirati ukupno 8 projekata.

Ukupno 100 tisuća kuna Županija je namijenila za muzejsku djelatnost. Za 11 projekata odobreno je ukupno 92 tisuće kuna.

U Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu osigurano je i 420 tisuća kuna za podršku kulturnim programima i aktivnostima. Županija će sufinancirati 28 projekata, koji će dobiti ukupno 299 tisuća kuna.

Među projektima iz kategorija Izdavačka i Muzejska djelatnost koji će dobiti financijsku potporu Županije nema projekata koji su planirani na području Cetinske krajine. U kategoriji Kulturni programi i aktivnosti samo je jedan događaj koji će se održati u Cetinskoj krajini i to Vrlika lake festival. Dvodnevni festival, koji će se održavati 24. i 25. lipnja Županija će ‘poduprijeti’ s 15 tisuća kuna.

ferata@ferata.hr
0997370409