ZAUVIJEK OKRUNJENA
HEP x Hrvatska RGB
sponzor alke semafor

Grad Trilj: JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata i programa udruga

Autor/ica
Objavljeno: 16 siječnja, 2020

Temeljem članka 4. i članka 11. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine” broj 26/15) i članka 32. Statuta Grada Trilja („ Službeni Glasnik Grada Trilja br. 03/09, 01/19 i 02/18), Gradonačelnik Grada Trilja, dana 13. siječnja 2020. godine raspisuje:

 

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga

 

Članak 1.

Grad Trilj poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području kulture, sporta i udruge civilnog društva da se prijave na financijsku podršku projektima/ programima/ manifestacijama koji doprinose razvoju kulture, sporta i razvoju civilnog društva.

Članak 2.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt i/ili program i/ili manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

 • Prioritetno područje 1 – KULTURA
 • Prioritetno područje 2 – SPORT
 • Prioritetno područje 3 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Članak 3.

Udruge mogu prijaviti projekt/program/manifestaciju koji doprinosi razvoju prioritetnih područja za sljedeće aktivnosti:

 • Za Prioritetno područje 1 – KULTURA:
  • njegovanje kulturne tradicije i običaja hrvatskog naroda,
  • kulturna suradnja s drugim gradovima i općinama u RH i međunarodna kulturna suradnja,
  • sudjelovanje na kulturnim manifestacijama u Gradu tijekom godine,
  • poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva,
  • izložbe i slične manifestacije koje pridonose razvoju i promicanju kulturnog života u Gradu.
 • Za Prioritetno područje 2 – SPORT:
  • poticanje i promicanje sporta,
  • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
  • djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
  • sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
  • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
  • sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.
 • Za Prioritetno područje 3 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA:
  • rad s djecom i rada s djecom s posebnim potrebama,
  • rad sa socijalno ugroženim i marginaliziranim skupinama,
  • aktivnosti umirovljenika s ciljem boljeg uključivanja u zajednicu,
  • aktivnosti braniteljske populacije i stradalnika Domovinskog rata,
  • pomoći starijim i nemoćnim osobama,
  • rad sa zdravstveno ugroženim osobama,
  • ostale aktivnosti iz područja humanitarnog rada,
  • promicanje rezultata rada strukovnih udruga koje se bave aktivnostima vezanim za gospodarstvo, poljoprivredu, zaštitu životinja, očuvanje okoliša i drugo.

Članak 4.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 1.970.000,00 kuna.

 • Za Prioritetno područje 1 – 570.000,00 kuna,
 • Za Prioritetno područje 2 – 900.000,00 kuna,
 • Za Prioritetno područje 3 – 500.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu i/ili programu i/ili manifestaciji je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu i/ili programu i/ili manifestaciji je 250.000,00 kuna.

Članak 5.

Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Grada Trilja (www.trilj.hr.) i na oglasnoj ploči Grada Trilja, te ispod ove objave.
Javni natječaj traje od dana objave do 14. veljače 2020. godine.

Članak 6.

Uvjeti koje udruge moraju zadovoljiti za dodjelu sredstava za financiranje prijavljenih programa/projekata/manifestacija su sljedeći:

 1. Udruga mora biti upisana u Registar udruga (navesti broj iz Registra udruga),
 2. Udruga mora biti programski usmjerena na rad u području kulture, sporta i razvoja civilnog društva što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge (vidljivo u ispisu iz Registra udruga),
 3. Udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija i voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija (navesti broj iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija),
 4. Udruga mora ispuniti sve ugovorne obveze prema Gradu Trilj (Grad sam provjerava ovaj uvjet),
 5. Udruga ne smije imati javno dugovanje (dostaviti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja iz koje je vidljivo da udruga nema duga).

Članak 7.

Prijedlozi projekata i/ili programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s uputama za prijavitelje dostupni na stranici Grada Trilja (www.trilj.hr) i ispod ove objave.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Trilj
Poljičke republike 15, 21240 Trilj
‘Ne otvaraj – Javni natječaj za financiranje projekata udruga’
Prioritetno područje ————–

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Trilja (»Službeni glasnik Grada Trilj« br. 06/17).

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

Gradonačelnik
Ivan Šipić, dipl.teol.

Javni natječaj
Upute za prijavitelje
Popis priloga koje je potrebno priložiti
Opisni obrazac prijave
Obrazac proračuna
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh