extrametal

Objavljen 4. LAG natječaj za ulaganja u javnu infrastrukturu

Autor/ica
Objavljeno: 14 rujna, 2020

 

Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019., NN br. 37/2020.), a u svezi s člankom 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“ 14.09.2020. godine objavljuje drugi Natječaj za provedbu Mjere 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“ objavila je Natječaj za provedbu Mjere 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Cetinska krajina“ za razdoblje 2014.-2020. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 1.134.064,60 HRK gdje najniža vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost projekta i javne potpore iznosi 38.800,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore iznosi:

b) do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu (Sinj)

c) do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu (Trilj, Vrlika, Hrvace i Otok)

S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih troškova.

Potencijalni nositelji projekta mogu postavljati pitanja od dana objave natječaja do 20. listopada 2020. godine. Postavljeno pitanje treba biti s jasno naznačenom referencom, jasno postavljeno i potpisano. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lag-ck.hr (LAG Natječaj).

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 2.1.1. traje od 29. rujna 2020. godine do 30. listopada 2020. godine.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima i prilozima je objavljen na stranici LAG-a „Cetinska krajina“ (https://www.lag-ck.hr/vijesti/item/363-lag-natjecaji-mjera-2-1-1).

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh